FORSKNINGSHÖRNET

Äldre är inte alltid de mest rädda i kollektivtrafiken

En ny studie från Paris genomförd av French Observatory of Crime and Criminal Justice (ONDRP) visar att den grupp som känner sig säkrast i kollektivtrafiken är de som är 66 år och äldre. Detta resultat kan uppfattas som överraskande då tidigare studier har visat att denna grupp annars inte alltid upplever sig trygga i offentliga miljöer. I denna studie uppger 61% av de äldre att de alltid känner sig säkra när de rör sig i kollektivtrafiken medan 48 % av de som dagligen pendlar till jobb känner sig säkra.

Forskarna bakom studien tror det som kan ligga bakom detta resultat är att denna grupp använder de färdmedel som känns mer betryggande än andra. Det är även möjligt att denna grupp använder kollektivtrafiken under de timmar då det är lugnare. Slutligen kan resultatet spegla en större trend, nämligen det att äldre kvinnor generellt känner sig säkrare i offentliga miljöer än andra grupper då de upplever en låg risk för sexuellt ofredande i motsättning till yngre kvinnor som upplever en högre risk för detta. Detta leder till frågan hur vi kan planera våra offentliga miljöer och utforma vår kollektivtrafik så att alla känner sig lika trygga som Paris pensionärer.

Vill du veta mer om projektet kan du läsa vidare här: Premiers éléments d’analyse sur le sentiment de sécurité dans les transports en commun, ONDRP – French Observatory of Crime and Criminal Justice, 2017.