FORSKNINGSHÖRNET

Påverkar flygplatsens miljö resenärernas trygghet?

Forskning har under lång tid visat att passagerares uttryckta brist på säkerhet kan kopplas till individuella faktorer såsom ålder, kön men också rädsla för att flyga, allmän otrygghet för resan eller bilden av en flygplats som ett mål för terrorism. Detta betyder att det är en utmaning att koppla de ”riktiga” orsakerna till rädslan när vi befinner oss i transit. Detta är särskilt påtagligt för flygplatser där de många miljöer är obekanta för oss eftersom de flesta av oss inte flyger dagligen. Vad man trots allt kan göra är att fråga individer om deras uppfattning retrospektivt i specifika miljöer och anta att deras svar avslöjar passagerarnas erfarenheter och bedömningar om dessa miljöer och deras uttryckta säkerhet. Det är precis det som Vania Ceccato och Stefano Masci har gjort in en ny studie som använder flera datakällor men främst  trygghetsundersökningar för resenärer gjorda 2014–2015.

Resultaten visar att en tredjedel av passagerarna är missnöjda med sin trygghet. Flygplatsernas ingångar, säkerhetskontroller, boarding områden, toaletter och restauranger är platser där passagerare säger sig vara mindre tillfredställda med sin säkerhet. Oavsett om passagerarna är ankommande eller på utresa påverkas deras tillfredställelse av deras uppfattning av en flygplats miljö (till exempel hissar och allmänt underhåll) och även av hela upplevelsen av att vara i transit. Dessa rön visar att forskning och åtgärder som tar hänsyn till att säkerhet för passagerare är ett multi facetterat fenomen och som närmar sig säkerhet under transit med en analys av hela resan. Om du vill läsa mer finns artikeln här. Studien kommer att presenteras i Cardiff, UK, vid dem 17th Annual conference of the European Society of Criminology, 13-16 September, 2017

Ceccato, V.; Masci, S. (2017) Airport Environment and Passengers’ Satisfaction with Safety. Journal of Applied Security Research, 12:3, 1–38.