PRAKTIKHÖRNET

Åtgärder & utvärdering i situationsbaserad brottsprevention

Hur kan vi bli bättre på att utvärdera brottsförebyggande och trygghetsfrämjande åtgärder?

Detta är temat för Säkraplatsers andra workshop den 10:e November som kommer att äga rum i Stockholm, på KTH, i sal D2.

Trots att det lokala brottspreventionsarbetet är fyllt med bra idéer och kloka lösningar vet man att de flesta projekten fortfarande har svårt att utvärdera sina egna åtgärder. Målet med workshopen är att diskutera vägar framåt: Hur kan vi bli bättre på att utvärdera brottsförebyggande och trygghetsfrämjande åtgärder? Kom förberedd genom att:

  • läsa den här litteraturen inför workshopen (se nedan)
  • tänka i förväg på vad du vill fokusera på nästa år inom situationsbaserad prevention
  • utnyttja dagen för att nätverka, fråga, diskutera
  • titta gärna på sammanfattningen från den första workshopen för Säkraplatser nätverket (se nedan)
  • ta gärna med en kollega som du vill jobba tillsammans med!

I denna workshop ska vi även presentera en ny arbetsform som vi planerar inför 2018. Vi vill jobba med er i olika arbetsgrupper inom situationsbaserad prevention. Är du redo för att  jobba mer konkret? Kom hit den 10:e November och hjälp oss att utforma arbetsgrupperna. Det kompletta programmet finns här. Anmäl dig här senast den 6:e November.

Välkommen

Vania Ceccato, Säkraplatser samordnare

Litteratur

Sammanfattning av den första workshopen