PRAKTIKHÖRNET

Utveckling av användandet av CPTED inom Polisregion Väst

Inom Polisregion Väst pågår sedan våren 2017 ett arbete som syftar till att öka förmågan med avseende på yttranden gällande det kommunala planarbetet i samband med byggprojekt av olika slag. Det har på många håll saknats kompetens inom ämnet för att kunna yttra sig på ett sakligt och genomtänkt sätt. För att råda bot på detta fick Thomas Pettersson, kommissarie på gruppen för verksamhetsstyrning och analys på regionkansliet, uppdraget att utveckla verksamheten inom detta område.

Ett egenproducerat underlag i form av en 60-sidig skrift har tagits fram. Denna är skriven på ett sådant sätt att det inte ska krävas några förkunskaper inom ämnet för att tillgodogöra sig innehållet, det handlar helt enkelt om ”basics” inom stadsplanering och CPTED (Crime Prevention Through Environmental Design). Som komplement till skriften har också genomförts ett antal seminarier där konceptet presenteras och diskuteras under ca 2,5 timmar.

En utveckling av konceptet har skett genom att även kommuner blivit intresserade. Ett första test gjordes i Vänersborg där kommunpolisen Steve Johansson Sandén hade samlat representanter för Vänersborg, Trollhättan och Melleruds kommuner för ett seminarium liknande de som genomförts internt inom Polisen. Det var en blandad skara som deltog med allt från stadsarkitekt till kommunpolis. Det hela mottogs mycket positivt av deltagarna. Verksamheten kommer nu att fortsätta med fler besök i de västsvenska kommunerna för att kommuntjänstemän tillsammans med kommunpoliserna ska få en möjlighet att träffas, få samma grundläggande information om CPTED samt möjlighet att diskutera praktisk tillämpning. Se exempel nedan.

 

Den som vill ha ytterligare information är välkommen att kontakta Thomas Pettersson på tfn 010-565 44 83 eller mail