Uncategorised

Elementor #15725

Using wastewater data for monitoring COVID-19 - A spatio-temporal modelling approach

Årets Säkraplatser-nätverkets serie för forksningsseminarium inleddes den 17e februari med föreläsningen “Using wastewater data for monitoring COVID-19 – A spatio-temporal modelling approach” av Dr Guangquan Li, Northumbria University, England. Föreläsningen gavs för deltagare i doktorandkursen ”Spatial Data Analysis in Practice” vid KTH.

Dr. Li föreläser i statistik, och fokuserar främst på hur Bayesiansk statistik kan utvecklas och appliceras inom olika forskningsfält. Det här seminariet handlade om hur avloppsvatten kan analyseras för att ge tidigare varningar om exempelvis sjukdom och droganvändning. I studien som presenterades användes geostatistiska metoder som kvantifierar förhållandet mellan koncentration av Covid-19 i avloppsvattnet och sociodemografiska faktorer, för att ge en bild av var och när Covid-19 sprider sig. Med hjälp av Bayesiansk statistik kan prognoser göras för att indikera var sjukdom kan sprida sig, vilket i sin tur kan informera beslutsfattare och vårdsystemet om var resurser kan behövas. Föreläsningen följdes av en diskussion mellan Dr. Li och kursdeltagare som närvarade vid föreläsningen.

Föreläsningen spelades in och är tillgänglig här: http://bitly.ws/AQDS