Vad är Säkraplatser Nätverket?

Säkraplatser är ett nätverk för informationsutbyte i syfte att öka kunskapen om situationsbaserad brottsprevention, stärka förståelsen kring människors upplevda trygghet samt bidra till att uppnå de hållbara utvecklingsmålen.

Säkraplatser har sin bas på Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm, och är ett tvärvetenskapligt nätverk som kopplar lokala behov av kunskap till ett nationellt och internationellt nätverk av experter och institutioner.

Praktikhörnet

Studenternas blog

Webinars

LOAD MORE