Kriterier

 

kraplatsers pris till minne av Ida Johansson

 

PDF FILE

Säkraplatsers pris utdelas varje år till en eller två studenter vid svenska universitet som genom sina examensarbeten bidrar till att främja säkerhet och trygghet i den offentliga miljön.

Pris och kriterier

  • Priset (3000–5000 kr) utdelas årligen till en eller två studenter vid svenska universitet som genom sina examensarbeten bidrar till att främja säkert och trygghet i den offentliga miljön. Prissumman beslutas årligen av Säkraplatsers nätverk.
  • Examensarbetena bör handla om hur offentliga miljöer kan utformas för att förebygga brott och öka tryggheten med hjälp av situations-baserad brottsprevention och trygghetsskapande åtgärder. Det kan t.ex. handla om brottsprevention genom urban design och/eller andra trygghetsskapande åtgärder för bostadsområden, gator och torg, köpcentrum, parker, kollektivtrafik med hållplatser och stationer, sportarenor, motionsanläggningar m.m. Studier som tillämpar kvalitativa och/eller kvantitativa metoder är lika välkomna.
  • Även examensarbeten som intar ett brett folkhälsoperspektiv kan vara lämpliga. I första hand avses därmed studier om sambandet mellan den byggda miljöns kvalitet och människors individuella rädsla beroende på kön, ålder, fysisk och psykologisk förmåga, socio-ekonomisk status etc. Det är särskilt önskvärt att studierna fokuserar på kvinnors och/eller LBQTI-gruppers säkerhet och trygghet.

Anmäl dig här senast 30 juni 2024

 

Jury 2020-2024

Asifa Iqbal, Högskolan i Gävle; Caroline Mellgren, Malmö universitet; Catherine Sundling, Södertorn universitet, Susanne Stenbacka, Uppsala universitet; Peter Brokking, KTH; Ulf Ljungberg, Malmö stad; Vania Ceccato, KTH.

Mer information: info@sakraplatser.abe.kth.se