Week 5

Säkraplatser-Poddar

 

Podcasts – Vecka 5

 

Den här veckan har vi med oss Juma Assiago, han leder FNs program för Säkrare Städer (Safer Cities programme) UN-HABITAT och han kommer att berätta för oss om utmaningarna med att ge katastrofhjälp efter Covid-19 i städer där informella bosättningar är den dominerande formen av urbana miljöer.

Prof Carolyn Whitzman använder exempel från Kanadas byggnadsnormer och policy för äldrevård för att reflektera kring hur pandemin har lyft fram social och ekonomisk ojämlikhet (ofta med en könsdimension) vilka ofta har ignorerats tidigare.

Vad händer i länder under karantän i väntan på att talen ökar? John Maynard talar om sina erfarenheter från Sydney och hans syn på Australiens åtgärder i denna krissituation.

Varmt välkomna att lyssna och ge oss återkoppling!

Vania Ceccato

Säkraplatser samordnare


Andra Poddar

 

PODD 12

 

 

FNs 2030 Agenda För Hållbar utveckling erkänner betydelsen av urban säkerhet som en förutsättning för hållbar urban utveckling. Juma Assiago efterfrågar att det skapas säkerhetslaboratorier eller plattformar för långsiktig uppföljning vilka kan hantera komplexiteten hos nuvarande och framtida urbana risker och hot.

 

PODD

 

 

Juma.Assiago@unhabitat.org


PODD 13

 

 

 

Prof. Carolyn Whitzman lyfter fram betydelsen av bostäder som en mänsklig rättighet och varför Kanada återinför ett program för allmännyttiga bostäder i de tider som kalla skugg-pandemin.

 

PODD

 

 

cwhitzma@uottawa.ca

PODD 14

 

 

John Maynard, en urban säkerhetskonsult i Australien, reflekterar kring nuvarande mönster för brottslighet, praxis för polisiär verksamhet på gatorna och hur våra erfarenheter från dagsläget kan leda oss till att bättre planera individuella byggnader och gemenskap på allmänna platser.

 

PODD

 

 

 

johnmaynardconsulting@gmail.com