Kurser

Speciakkurs

KTH Kurser

Kurs ”Säkerhet och trygghet i praktiken” (AG1168) 7.5 hp, på KTH

Kursen  behandlar hur man kan åstadkomma trygga miljöer.

KTHs Kurswebsidan

PhD KTH course: Spatial data analysis in practice – SDAP, FAG3170

Kursens flygblad

För mer information se kursbeskrivning här