Använderlista & Länkar

Internationell Använderlista: Transit Crime Research Network

TCR-Network detta är en lista med email adresser inriktad på forskning inom brott och säkerhet inom transport området. Huvudspråket för denna lista är Engelska.

TCR- Network är ett öppet forum för diskussion iinom  forskningsområden kopplade till brott och säkerhet inom transportområdet men kan också innefatta generella frågor inom brott och geografi, brottsförebyggande och spatiellt fokuserade metoder (både kvalitativa och kvantitativa). Relevanta ämnen inkluderar också “Hela resans perspektiv” vad gäller forskning inom transit brott likväl som frågeställningar som tar hänsyn till behovet av säkra transporter från ett vitt spektrum av perspektiv och användare.

Användare av denna lista har fördelen att kunna kolla tidigare diskussioner åtkomliga via datum, diskussionstråd, ämne och författare. TCR- Network är en inkluderande arean och har således ingen moderator. Vi räknar dock med er diskretion och goda omdöme när listan används.För att delta krävs ett godkännande från administratören.

Inskrivningar här!