Säkraplatser Priset 2022

Vi är glada att informera att vinnarna av 2022 års Säkraplatsers pris är:

1st. pris – Marita Al-Ghorabi 

2nd. pris – Honourable mention- Emma Gustavsson & Erica Törnkvist (certifikat)

Motivering till priset

 

 

Interview – Marita Al-Ghorabi

 

 

 

Framtagning och kritisk reflektion av platsaktiverande gestaltningsriktlinjer för trygga utemiljöer av Marita Al-Ghorabi, SLU

Otrygghet i utemiljöer är ett socialt problem som fått allt större fokus inom landskapsarkitektur vid planering och gestaltning av offentliga rum. Mitt arbete fokuserar på sociala aktiviteter och interaktioner vilket är viktiga aspekter i människors liv för att åstadkomma social integrering och trygghet. I arbetet betonas hur grundläggande medel spelar stor roll för den sociala kontexten i offentliga rum och som har stor betydelse för en trygg miljö som tillfredsställer användarnas behov och önskemål. Dessa medel skapar i sin tur en meningsfull plats för användarna. Mitt intresse om arbetets ämne (trygghet i offentliga rum) började tidigt som student på landskapsarkitektprogrammet, framför allt på grund av att jag vuxit upp i ett utsatt område.

Mysteriet med trygghetsarbete. En studie av samverkan inom det trygghetsskapande och brottsförebyggande fältet av Emma Gustavsson & Erica Törnkvist, Gävle, SU, Uppsala, Malmö kommun, Malmö universitet, Södertorn

”I vår masteruppsats tittade vi på hur det trygghetsskapande och brottsförebyggande arbetet ser ut i en kommun. Vi gjorde detta efter att ha genomfört en utvärdering inom samma område ett år tidigare och upptäckt att det fanns mycket att undersöka. Dessutom kom ett lagförslag om att kommuner ska få mer ansvar för just den här typen av arbete. Därför tyckte vi att det var mycket intressant att se hur läget faktiskt ser ut i kommunen inför en lagändring, men det blir också extra intressant eftersom trygghet och brottsförebyggande arbete kanske aldrig varit lika aktuellt som det är nu. Många pratar om det och många har en åsikt. Vi ville se hur den praktiska verkligheten ser ut och hur det ställer sig i kontrast till vad styrande dokument säger.”

Priset delas ut den 14:e oktober 14.00-15.00 i Sal W37, Teknikringen 78A, KTH Campus or Live-stream via KTHplay

PRIZE CEREMONY VIDEO