Uncategorised

Interview – Marita Al-Ghorabi

Vad var nyckeln för att kunna få priset?

Jag tror att en viktig faktor till att vinna priset ligger i hur arbetet byggs upp av vetenskap. Både empirisk och teoretisk forskning stärker trovärdigheten i arbetet samt skapar ett robust underlag för egna vetenskapliga slutsatser.

Hur har du själv jobbat med din studie?

Jag arbetade utifrån ett eget upplägg med tre huvudmoment: inhämtning av kunskap, bearbetning & analys, samt revidering. Inhämtning av kunskap innefattade mycket tid till läsning om trygghet och andra relevanta ämnen inom arbetsområdet. Mycket fokus lades på nya vetenskapliga artiklar och avhandlingar för att få en aktuell bild över ämnet. Bearbetning & analys innebar bland annat formulering av egna slutsatser utifrån den inhämtade kunskapen och användningen av dessa vid platsanalyser. Det sista huvudmomentet bestod av korrigering och förbättring av det skriftliga materialet för att uppnå den slutgiltiga presentationen av arbetet.

Ett kriterium var användbarheten av din studie – hur tror du resultaten kan tillämpas i praktiken inom andra studieområden eller på andra platser i Sverige eller Norden?

Arbetet har tagit fram 7 platsaktiverande getsaltningsriktlinjer för ökad trygghet som är så pass generella att de kan tillämpas i olika situationer runt om i världen. Det förutsätter dock att riktlinjerna bedöms användbara för de specifika platserna.

Om du skulle kunna göra om studien idag vad skulle du göra annorlunda?

Något jag hade gjort annorlunda om jag kunde göra om arbetet är att analysera fler referensobjekt som även finns utanför Sverige. Det hade givit ett bättre internationellt perspektiv. Jag hade även velat utföra intervjuer med personer som arbetat med trygghet och platsaktivering för att vidareutveckla arbetet med givande insikter och perspektiv.

Vad skulle du rekommendera till andra studenter som tänker att göra sina studier i detta område?

Mitt tips till andra studenter som tänker utföra studier inom ämnet trygghet är att ha ett brinnande intresse för det. Detta spelar stor roll i arbetsamheten vid utförandet av studien. Det kan lätt bli överväldigande att utföra studier inom komplexa ämnen som trygghet, därför rekommenderar jag att upprätta och fullfölja en plan samt organisera anteckningar m.m. redan från start! Ett sista tips är att fokusera på ny och aktuell forskning inom arbetsområdet, detta möjliggör för studien att tillföra något nytt som kan vara användbart i dagens samhälle och kanske även i framtiden.