Vad är Säkraplatser nätverket?

Säkraplatser är ett nätverk för informationsutbyte, forskningssamarbete och utbildning med fokus på kunskapsutveckling kring brott och platser och brottsförebyggande arbete.

Nätverket Säkraplatser vid Kungliga Tekniska Högskolan, KTH, är en nationell resurs för de som arbetar för att göra miljön säkrare, tryggare och mer inkluderande.

Nätverket Säkraplatser möjliggör och stärker relationerna mellan forskare, beslutsfattare och andra intressenter vars uppgift är att förbättra säkerheten och tryggheten i samhället.