• CRIME AND FEAR IN PUBLIC PLACES

    Crime and fear in public places: Patterns, challenges and actions 17-18 October 2018, KTH Royal Institute of Technology, Stockholm, Sweden.  This interdisciplinary forum challenges the dichotomy between women’s and men’s safety by […]

    Read more »

Vad är Säkraplatser nätverket?

Säkraplatser är ett tvärvetenskapligt nätverk som kopplar lokala behov av kunskap i situationsbaserad brottsprevention till ett nationellt och internationellt nätverk av experter och institutioner. Nätverket har sin bas på Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm, Sverige och skapar, med stöd från Brottsförebyggande rådet (Brå), en rad initiativ för utveckling av lokal kunskap och informationsutbyte kring de förhållanden under vilka brott inträffar och de bästa sätten att förhindra detta.
[youtube https://www.youtube.com/watch?v=-eRNVdGxEbQ&w=560&h=315]