Vad är Säkraplatser nätverket?

Säkraplatser är ett tvärvetenskapligt nätverk som kopplar lokala behov av kunskap i situationsbaserad brottsprevention till ett nationellt och internationellt nätverk av experter och institutioner. Nätverket har sin bas på Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm, Sverige och skapar, med stöd från Brottsförebyggande rådet (Brå), en rad initiativ för utveckling av lokal kunskap och informationsutbyte kring de förhållanden under vilka brott inträffar och de bästa sätten att förhindra detta.

Vi har även en nod i Göteborg, Säkraplatser Väst

Säkraplatser Podcasts