Researchers Corner

Research Corner

Rumsliga faktorer och planering av akutvårdens resurser

För att fördela akutvårdens resurser till platser där risken för att behöva dem är hög behöver beslutsfattare veta vilka faktorer som påverkar risk. I en nyligen publicerad artikel ”Spatiotemporal variations in ambulance demand: towards equitable emergency services in Sweden” analyserade vi om, och hur, rumsliga faktorer kan förklara variationer i ambulansbehov över tid och rum.

Hur kan man mäta trygghet med hjälp av artificiell intelligens?

Alltifrån ökat dödligt våld, globala konflikter till bristfälligt utformade stadsmiljöer- det finns många anledningar till att otrygghet har blivit en växande utmaning för städer som Stockholm att ta itu med. I kombination med det faktum att ”trygghet” är ökänt svårt att både definiera samt mäta, så finns det en tydlig efterfrågan på innovativa metoder och teknik för att bättre kunna förstå fenomenet.

Research Seminars 2023

Årets Säkraplatser-nätverkets serie för forksningsseminarium inleddes den 17e februari med föreläsningen “Using wastewater data for monitoring COVID-19 – A spatio-temporal modelling approach” av Dr Guangquan Li, Northumbria University, England. Föreläsningen gavs för deltagare i doktorandkursen ”Spatial Data Analysis in Practice” vid KTH.

Planning for equitable emergency health care

I vilken utsträckning underlättar vårdplanering en jämlik och behovsanpassad vård? Vad innebär egentligen begreppet jämlikhet i planeringen av akutsjukvårdens resurser och hur skiljer sig tillgången till akutsjukvård mellan stad och landsbygd?

When Climate Change Intersects Crime (10/2/22 – 10/11/22)

This webinar series aims at offering reflections of the most renowned experts in contemporary green criminology on these questions and opening an arena for discussion for an interdisciplinary audience [..]

Queering the City: A LGBTQ+ Perspective on Safety and Mobility (3 March – 17 November 2022)

This seminar series invites you to reflect upon what happens in public places in terms of incidences of discrimination and crime [..]

Vem grips för cannabisbrott i Stockholms län? Var och när?

Syftet med studien var att kartlägga de situationer där cannabisanvändning och överlåtelse sker i Stockholmsregionen [..]

Kritik, kriminalitet och hot mot svensk djurproduktion i riksdagen (17:e mars)

Peter Lundqvist och Vania Ceccato resultaten från forskningsprojekt Kritik, kriminalitet och hot mot svensk djurproduktion – Lantbruksföretagarnas perspektiv Kort sammanfattning och förslag till åtgärder i Riksdagen [..]

Advanced Statistics in Criminology and Criminal Justice

Den nya boken av David Weisburd, David B. Wilson, Alese Wooditch, Chester Britt understryker [..]

AI, stadsmiljö och trygghetsanalys i Stockholm – ett samarbete med MIT Senseable LAB

Upplevd otrygghet samt en konstant utmaning för städer som Stockholm [..]

Finns det en överlappning mellan personskador från fordonskrascher och brottslighet i Stockholm?

I denna artikel hävdar Levine och Ceccato att även om motorfordonskrascher och brottslighet är två distinkta fenomen [..]

Fjärranalys för säkra och trygga städer

Kort förhandsvisning av forskning om hur viktigt fjärranalysdata kan vara för forskning inom stadskriminologi [..]

STUNDA: Mobilapplikationen som verktyg för ökad kunskap om (o)trygghet och oro för brott
I ett forskningsprojekt vid institutionen för kriminologi, Malmö universitet, har två doktorander undersökt den situationella dimensionen [..]

Genusfrågan saknas i forskningsvärlden
Kvinnor och män har olika biologiska förutsättningar, trots detta har kön inte beaktas i forskningsfrågor vilket har orsakat en stark inverkan på bland annat kvinnors hälsa [..]

Kvinnor i majoritet bakom dödligt våld på 1800-talet i Sverige
Ny historisk forskning utmanar föreställningen om kvinnor som ensidigt offer för våld.

Ute nu! Good Policing – Trust, Legitimacy and Authority

Den framträdande kriminologen Mike Hough överväger hur polistjänsten kan skapa förtroende