huvudpost

Rumsliga faktorer och planering av akutvårdens resurser

Rumsliga faktorer och planering av akutvårdens resurser

För att fördela akutvårdens resurser till platser där risken för att behöva dem är hög behöver beslutsfattare veta vilka faktorer som påverkar risk. I en nyligen publicerad artikel ”Spatiotemporal variations in ambulance demand: towards equitable emergency services in Sweden” analyserade vi om, och hur, rumsliga faktorer kan förklara variationer i ambulansbehov över tid och rum. Genom att jämföra populationsmängden i södra Sveriges regioner med antalet ambulansutryckningar, räknade vi ut ett mått som indikerade om utryckningarna var högre eller lägre än medelvärdet för studieområdet. Detta gjordes separat för natt och dagtid. Resultatet visualiseras i kartorna nedan, som visar om olika områden hade högre (mörk färg) eller lägre (ljus färg) antal utryckningar i förhållande till populationsmängden. Detta gjordes för nattid (A) och dagtid (B).

På landsbygden, utanför städerna, är antalet totala utryckningar lägre än i städerna eftersom fler befinner sig i städerna. Men utryckningarna tenderar att vara fler per capita här – risken för en individ att behöva en ambulans är alltså högre i landsbygdsområden. Statistisk analys visade att så var fallet på natt- och dagtid, men att effekten ökade under dagen. Intressant var också att landanvändning – så som skolor och industriområden, vägkorsningar och parkområden – kan hjälpa till att förklara variationer i risk. Vår tolkning av detta var att sådana faktorer dikterar var, och när, populationer befinner sig, och vilka aktiviteter de utför. När människor pendlar in till städer för att arbeta, förändrar det kompositionen av befolkningen både i områden pendlarna åker ifrån, och i de områden de arbetar i. När arbetsföra lämnar bostadsområden under dagen kan befolkningen bestå av en högre grad äldre, med större medicinska behov – som löper högre risk att behöva en ambulans. Rumsliga faktorer kan således hjälpa till att belysa hur ambulansbehov skiftar över tid och rum. Sådan kunskap kan i sin tur informera planeringen av en jämlikare och effektivare fördelning av vårdens resurser.

Jacob Hassler is a PhD candidate in Planning and Decision analysis at KTH, Stockholm. His research has a spatial focus. It is primarily concerned with studying how accessibility to, and demand for, emergency services vary across space and time. Disparities in accessibility between urban and rural areas and between population groups, and how these can be measured and decreased through planning, are central to mu my research, as is the use of quantitative methods, primarily GIS.