Student Blog

Säkerhet och Trygghet i Kista

Säkerhet och Trygghet i Kista

Kista är en intressant plats att undersöka när det gäller säkerhet och trygghet på offentliga platser eftersom det är ett miljonprogramsområde som inte är känt för att vara säkert. Området har tyvärr ett rykte för att vara en otrevlig plats att trivas i. Vi är Raphael Mak och Anastasiia Andriievska, två forskare som har undersökt, under KTH:s kurs AG1152 Säkerhet och trygghet i praktiken, hur människor känner sig i Kistas offentliga rum och jämfört detta med den faktiska säkerheten, med hänvisning till CPTED (Crime Prevention Through Environmental Design).

För att samla in data använde vi en enkät för att utforska vad olika användare av offentliga rum i Kista har för trygghetskänsla och vad i platsens kontext (fysisk design m.m.) som påverkar denna. Vi distribuerade enkäten genom våra kontakter som bor, studerar eller arbetar i Kista. Våra resultat visade att det finns skillnader mellan upplevd säkerhet och faktiskt säkerhet. Vi fann också att den fysiska omgivningen påverkar hur en upplever säkerheten. Baserat på våra resultat föreslår vi att Stockholms stad arbetar mer med förebyggande insatser, nämligen ökar belysningen på gatorna, ökar polisnärvaron och skapar fler mötesplatser och aktiviteter för ungdomar.

Vi hoppas att vår forskning kan bidra till att öka välbefinnandet och tryggheten för boende i Kista. För framtida forskning föreslår vi att man utvärderar effekten av de föreslagna lösningarna för att se om de har haft en positiv inverkan på säkerheten och tryggheten i Kista.

Raphael Mak (född i Hongkong) är en konstnär och företagare inom placemaking, samhällsplanering, kultur, idrott och turism. Raphael är co-grundare hos Metvibee https://www.metvibee.com – en kollaborativ stadsdesign plattform med AR. Raphaels arbete har stark influens från orientering, den navigeringssporten som han har spelat i 17 år.

Anastasiia Andriievska är Competence Coordinator vid ENCCS Swedish EuroCC Hub for High-Performance Computing på RISE Research Institutes of Sweden. Hon hjälper bl.a. forskare och ingenjörer med programvaror för kvantdatorer. Anastasiia är engagerad i att uppnå FN:s Hållbara Utvecklingsmål.

Mer information: https://enccs.se/anastasiia-andriievska