STUDENT BLOG

Student Blogs

Säker plats under den Nya Hisingsbron, Göteborg

Alicia Carlsson och Karin Hammarqvist

Light, visibility and perceived safety

Victória Loureiro Cardoso

Otrygghet i utemiljöer

Marita Al-Ghorabi

Mysteriet med trygghetsarbete  
En studie av samverkan inom det trygghetsskapande och brottsförebyggande fältet

Emma Gustavsson och Erica Törnkvist

Säkerhet och Trygghet i Kista

Raphael Mak and Anastasiia Andriievska