Week 2

Säkraplatser-Podcasts

 

Förändringar i våra dagliga rutinaktiviteter och säkerhet: Vad kan vi lära oss?

 

I denna veckas podcast har vi tre experter som talar om trender i brott men vi ser också framåt när det gäller planering av åtgärder. Nedan hittar du dem i alfabetisk ordning.

Först ut är Professor Felson som är en av de första som förstod att om människor ändrar sina dagliga rutinaktiviteter kommer vardagsbrott att förändras som en konsekvens. Professor Felson nämner i vårt samtal också bredare effekter av pandemin. Covid 19 visar effekterna av växande ojämlikhet, särskilt när det gäller bostäder, hälsa och inkomster. Det är utan tvekan de mest utsatta som kommer att lida mest både på kort och lång sikt, de som, till exempel, står eller hamnar utanför arbetsmarknad. Det kräver bättre integrerad lokal, regional och nationell planering för att förbereda sig för vad som kommer inom en snar framtid och även globala kriser på längre sikt.

Pandemin har också visat regeringens och samhällets beredskap och planering på ett sätt som Sverige inte har sett sedan början av neo-libelarisering. Men som Professor Sarnecki säger, vägen framåt kräver en stor flexibilitet av alla inblandad. ”Allt har förändrats … och det går inte att använda gamla metoder till nya problem”.

I dessa tre nya podcasts talar vi om brottstrender, inte bara om siffrorna utan möjliga mekanismer som kan leda till förändringar. Kriminologen Anders Östlund som jobbar på polisen lyfter fram behovet av att använda brottsstatistiken som underlag i framtiden eftersom det är mycket som har förändrats men att granska den kritiskt eftersom den faktiska brottsligheten inte är samma sak som de anmälda brotten och brottstrenderna reflekterar mycket mer är bara de kriminogeniska förhållandena på en viss plats eller vid en viss tid.

Varmt välkomna att lyssna och återkoppla gärna vad ni tycker om eller inte gillar!

Vania Ceccato


Other Podcasts

 

PODCAST 3

 

Professor Marcus Felson nämner i vårt samtal bredare effekter av pandemin. Som följd av förändringar i människors rutinaktiviteter ger han  förslag för framtida forskning.

 

PODCAST

 

 

mf38@txstate.edu


PODCAST 4

 

Vi står inför stora utmaningar post-Covid-19.  Professor Jerzy Sarnecki säger att ”vägen framåt kräver en stor flexibilitet av alla inblandad. Allt har förändrats … och det går inte att använda gamla metoder till nya problem”.

 

PODCAST

 

Jerzy.Sarnecki@criminology.su.se


PODCAST 5

 

Kriminologen Anders Östlund påminner oss att  ”den faktiska brottsligheten inte är samma sak som de anmälda brotten” och också att brottstrenderna reflekterar mycket mer än bara de kriminogeniska förhållandena på en viss plats eller vid en viss tid.

 

PODCAST

 

anders.ostlund@polisen.se