Forskningshörnet

Forskningshörnet

Research Seminars 2023

Årets Säkraplatser-nätverkets serie för forksningsseminarium inleddes den 17e februari med föreläsningen “Using wastewater data for monitoring COVID-19 – A spatio-temporal modelling approach” av Dr Guangquan Li, Northumbria University, England. Föreläsningen gavs för deltagare i doktorandkursen ”Spatial Data Analysis in Practice” vid KTH.

Planning for equitable emergency health care

I vilken utsträckning underlättar vårdplanering en jämlik och behovsanpassad vård? Vad innebär egentligen begreppet jämlikhet i planeringen av akutsjukvårdens resurser och hur skiljer sig tillgången till akutsjukvård mellan stad och landsbygd?

When Climate Change Intersects Crime (10/2/22 – 10/11/22)

This webinar series aims at offering reflections of the most renowned experts in contemporary green criminology on these questions and opening an arena for discussion for an interdisciplinary audience [..]

Queering the City: A LGBTQ+ Perspective on Safety and Mobility (3 March – 17 November 2022)

This seminar series invites you to reflect upon what happens in public places in terms of incidences of discrimination and crime [..]

Vem grips för cannabisbrott i Stockholms län? Var och när?

Syftet med studien var att kartlägga de situationer där cannabisanvändning och överlåtelse sker i Stockholmsregionen [..]

Kritik, kriminalitet och hot mot svensk djurproduktion i riksdagen (17:e mars)

Peter Lundqvist och Vania Ceccato resultaten från forskningsprojekt Kritik, kriminalitet och hot mot svensk djurproduktion – Lantbruksföretagarnas perspektiv Kort sammanfattning och förslag till åtgärder i Riksdagen [..]

Advanced Statistics in Criminology and Criminal Justice

Den nya boken av David Weisburd, David B. Wilson, Alese Wooditch, Chester Britt understryker [..]

AI, stadsmiljö och trygghetsanalys i Stockholm – ett samarbete med MIT Senseable LAB

Upplevd otrygghet samt en konstant utmaning för städer som Stockholm [..]

Finns det en överlappning mellan personskador från fordonskrascher och brottslighet i Stockholm?

I denna artikel hävdar Levine och Ceccato att även om motorfordonskrascher och brottslighet är två distinkta fenomen [..]

Fjärranalys för säkra och trygga städer

Kort förhandsvisning av forskning om hur viktigt fjärranalysdata kan vara för forskning inom stadskriminologi [..]

STUNDA: Mobilapplikationen som verktyg för ökad kunskap om (o)trygghet och oro för brott
I ett forskningsprojekt vid institutionen för kriminologi, Malmö universitet, har två doktorander undersökt den situationella dimensionen [..]

Genusfrågan saknas i forskningsvärlden
Kvinnor och män har olika biologiska förutsättningar, trots detta har kön inte beaktas i forskningsfrågor vilket har orsakat en stark inverkan på bland annat kvinnors hälsa [..]

Kvinnor i majoritet bakom dödligt våld på 1800-talet i Sverige
Ny historisk forskning utmanar föreställningen om kvinnor som ensidigt offer för våld.

Ute nu! Good Policing – Trust, Legitimacy and Authority

Den framträdande kriminologen Mike Hough överväger hur polistjänsten kan skapa förtroende