Säkraplatsers Pris

Kriterier 

Till minne av Ida Johansson

Säkraplatser Priset 2020