Vad är Nätverket Säkraplatser?

Säkraplatser är ett nätverk för informationsutbyte i syfte att öka kunskapen om situationsbaserad brottsprevention, stärka förståelsen kring människors upplevda trygghet samt bidra till att uppnå de hållbara utvecklingsmålen.

Vi strävar efter att förstå de huvudsakliga och mest pressande utmaningarna för trygghet ur ett tvärvetenskapligt perspektiv genom att integrera teorier och metoder för kriminologi och polisarbete med stadsplanering, arkitektur och ingenjörsvetenskap. Nätverket har sin bas på Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) i Stockholm.

Framför allt möjliggör och stärker vi relationer mellan forskare och praktiker, men också mellan andra experter vars uppgift är att göra samhället tryggare, inkluderande och mer hållbart.