Week 7

Säkraplatser-Poddar

 

Förändringar i våra dagliga rutinaktiviteter och säkerhet: Vad kan vi lära oss?

Poddar – Vecka 7

 

Det gränsöverskridande hälsohotet från Covid-19 utmanar inte bara EU:s länder och kommuner enskilt utan också EU som helhet. Är det europeiska samarbetet fortfarande relevant? Elizabeth Johnston, som är verkställande direktör för det franska forumet för stadsäkerhet (EFUS) diskuterar frågan i den här veckans första podcast.

Därefter får vi fullständig insikt kring nedstängning i den så kallade ”swing state” Ohio i USA av den landsbygdskriminologen Dr Joseph Donnermeyer. Missa inte hans reflektioner över brottens natur i landsbygdsförhållanden i USA och på andra håll och om vikten av storleken på samhällen och deras sociala organisationsnivåer när han refererar till kort- och långsiktiga effekter av pandemin.

Varmt välkomna att lyssna och ge oss återkoppling!

Vania Ceccato

Säkraplatser samordnare


Andra Poddar

 

PODD 17

 

Vad kan vara de potentiella pelarna i, och hinder för, ett EU-svar på Covid-19-krisen? Elizabeth Johnston talar om den roll som städer har att spela i processen att komma till ”ett nytt normalläge”. Hon reflekterar över begreppet säkerhet som nu har omformats för att omfatta det hon kallar ”sanitära hot” och föreställer sig mer av en helhetssyn som betraktar säkerhet som ett folkhälsoproblem. Slutligen tillkännager hon en serie EFUS-webbseminarier, en som specifikt fokuserar på huruvida städer och europeiska institutioner har tillräckliga verktyg för att diskutera och samordna sina åtgärder.

 

PODD

 

johnston@efus.eu

 


PODD 18

 

Prof. Joe Donnermeyer undrar: ”Ökar verkligen vissa typer av brottslighet eller mäter vi en ökning av skyddsnivån?” Han ger oss exemplet på människor som söker efter mål för stöld (bilar att stjäla) mitt på natten i Columbus, Ohio, där han bor, men han hänvisar också till en mängd olika brott i landsbygdssammanhang i USA, Sydafrika och Australien. Den 29 september kommer prof Donnermeyer att prata om samhällsberedskap och säkerhet i kollokviet som organiseras av Säkra Platser Nätverket.

 

PODD

 

 

donnermeyer.1@gmail.com