Säkraplatser Priset 2020

Vinnaren av 2020 års Säkraplatsers pris är:

Miljonprogrammets inflytande på kvinnans upplevda trygghet i staden: En kvalitativ fallstudie på miljonprogramsområdet Sätra, Gävle.

Av Linn Johansson, Samhällsplanerarprogrammet, Högskolan i Gävle

Motivering till priset

Med utgångspunkt i en bred teoretisk ansats och genom en mångsidig och strukturerad analys undersöker Linn Johansson hur offentliga miljöer i bostadsområden kan utformas för att förbättra den upplevda tryggheten hos kvinnor. Uppsatsen bidrar till hur områden bör upprustas för att möta dagens krav på trygghet, vilket gör Linn Johansson till en värdig vinnare av Säkraplatsers pris till minne av Ida Johansson

 

 

 

Linn Johansson, Samhällsplanerarprogrammet, Högskolan i Gävle

 

 

Prize Ceremony – Video 

Prize Winner 2020 – Interview

Tre andra studier tilldelas hedersomnämnande.

Prisjuryn har bedömt studierna utifrån fem kriterier (Innehåll, vetenskaplig kvalitet, användbarhet, samhällsrelevans och användarperspektiv) och valt ut studierna som bäst uppfyller dessa kriterier.

Tack alla studenter som skickat in sina bidrag!

Prof Vania Ceccato

Samordnare av Säkraplaster nätverket

29:e september 2020