FORSKNINGSHÖRNEThuvudpost

Finns det en överlappning mellan personskador från fordonskrascher och brottslighet i Stockholm?

Finns det en överlappning mellan personskador från fordonskrascher och brottslighet i Stockholm?

Med hjälp av data på fordonskrascher (N=3 700) och icke-trafikrelaterade brott (N=605 052) från 2016 till 2018 identifierades hot spots av dessa två typer av event samt deras överlappning av Levine och Ceccato. De fann att hot spots av krascher fångade upp 14% av krascherna i endast 0,5% av Stockholmsområdet, medan hot spots av brott uppfångade 27% av registrerade brott i mindre än 1% av området. Det fanns en överlappning i dessa hot spots för 7% av krascherna samt 10% av brotten. Krascher associerades med högre genomsnittlig trafik medan brott associerades med lägre genomsnittlig trafik. Båda typerna av incidenter tenderade att vara högre i låginkomstområden. Gemensamt för båda var tunnelbanestationer, bankomater, och alkoholförsäljande verksamheter.

Varför är detta ett viktigt problem?

Fördelar kan uppnås genom att fokusera resurser mot att behandla bilkrascher och brott som överlappande fenomen. I Sverige finns separata program för att motverka trafikolyckor och brott, men inte något initiativ som fokuserar på de två ihop. Nollvisions-programmet är fokuserat på konceptet ’ingen ska dödas eller allvarligt skadas i trafiken’, vilket introducerades år 1995 och är ännu aktivt (Trafikverket-STA, 2019). För brottslighet har det nationella brottsförebyggande programmet också en tydlig situationell komponent (Justitiedepartementet, 2016). Däremot är inte något av dessa program uttryckligen sammanlänkade, förutom policys relaterade till räddningstjänst.

Artikeln finns tillgänglig här Malignant mixes: The overlap of motor vehicle crashes and crime in Stockholm, Sweden – ScienceDirect