FORSKNINGSHÖRNETUncategorized

Fjärranalys för säkra och trygga städer

Fjärranalys för säkra och trygga städer

Målet i det här projektet är att undersöka hur viktig fjärranalysdata kan vara inom forskningen i urban kriminologi, och även att identifiera fysiska faktorer i Stockholm som skapar säkrare platser. Genom det vill vi föreslå förändringar som kan implementeras i den existerande urbana miljön, och även informera framtida planeringsprocesser som kan leda till säkrare och tryggare städer.

Vi undersöker hur fjärranalys kan belysa samband mellan urbana miljöer och brottslighet. Vi undersöker genom kvalitativ och kvantitativ analys förhållandet mellan byggd miljö, framtagen genom fjärranalys, och konventionell data över faktorer som påverkar mängden brott och dess geografiska mönster. Det här projektet är del av ett större projekt med titeln ” Utveckling av fjärranalysdataanvändning för planering av säkra miljöer” som finansieras av Formas, FR-2020/0008. Projektledare är Professor Vania Ceccato, i samarbete med Dr Andrea Nascetti, KTH och Prof Emeritus Rober Haining, UK.

För tillfället fokuserar jag på att extrahera information från satellitbilder, specifikt från Sentinel 2 sensorn. Den informationen associeras senare till data över brottsföreteelser i Stockholm. Genom att undersöka tillförlitligheten av satellitdata med andra, traditionella datakällor, vill vi förstå hur satellitdata skulle kunna vara en viktig datakälla. Vissa data finns vidare endast tillgängliga via fjärranalys. Lövtäcke, till exempel, som beskriver vegetationen och nattlig belysning från lampor som lyser upp platser är också tillgängliga via fjärranalys och är båda exempel på faktorer som kan attrahera, eller förhindra, brott. Praktiker kommer involveras i projektet och informera diskussionen kring de problem som idag finns inom planering och beslutsfattande, med speciellt fokus på den urbana miljön. Min studie räknas att vara färdig juni 2023.

Figur 1 – Publikationer över tid för fjärranalys och brott, 1990-2020. (N=171 publikationer total och N=34 publikationer för begångna brott.

 

Frågor?

Kontakta mig på ioannisi@kth.se. Hej, mitt namn är Ioannis Ioannidis och jag gör mitt första år av doktorandstudier I regional och urban planering vid KTH. Genom mitt projekt hoppas jag öka förståelsen för hur fjärranalys kan spela en viktig roll i att skapa säkrare och tryggare urbana miljöer.