FORSKNINGSHÖRNET

Klassisk artikel om hur brott kan förhindras

Den här artikeln visar hur brott kan förhindras genom exempelvis åskådares närvaro, vidare diskuteras aktörers inblandning i olika brottsskeenden samt vem som bör ta ansvar för olika brottsfall. Begreppen ”måltavlor”, ”bevakare” och ”handlare” redogörs också för i denna artikel för att ge en övergripande bild av hur brott påverkas genom exempelvis olika former av kontroll, miljöer och aktörer.

Dessa nyckelidéer publicerades i mitten av 90-talet av bland annat Marcus Felson. De är än idag viktiga för oss som arbetar med brottprevention och trygghetsskapande åtgärder och den här artikeln är därför rekommenderad läsning.

 

Felson, M. (1995) De som avskräcker från brott (På svenska)

Felson, M. (1995) Those who discourage crime (På engelska)

Marcus has been a leader not only in crime theory (”the routine activity approach”) but also in applying that theory to reducing crime. His central argument is that everyday legal activities set the stage for the illegal activities that feed on them. Before Texas State University, he was professor at the Rutgers University School of Criminal Justice and the University of Illinois and has been Visiting Scholar at the University of Stockholm. He is a foreign honorary member of the Netherlands Academy of Sciences. He received his B.A. from the University of Chicago and his Ph.D. from the University of Michigan. Professor Felson has been guest lecturer in Argentina, Australia, Belgium, Brazil, Canada, Chile, Denmark, El Salvador, England, Finland, France, Germany, Hungary, Italy, Mexico, the Netherlands, Norway, Poland, Scotland, Spain, South Africa, Sweden and Switzerland. He is author of 100 professional papers, including ”Redesigning Hell: Preventing Crime and Disorder at the Port Authority Bus Terminal,” he is coauthor of ”Opportunity Makes the Thief” and author of Crime and Nature, as well as Crime and Everyday Life, now in its fourth edition.