FORSKNINGSHÖRNET

Attraktiva och smarta tunnelbanestationer i Stockholm – Vad är det?

Hur upplever en grupp av yrkesverksamma experter Stockholms tunnelbanestationer idag? Vilka är, enligt dessa experter, de rådande förhållandena som begränsar stationernas attraktivitet och, i så fall, vilka åtgärder kan främja denna attraktivitet i framtiden? Dessa är de centrala frågor som leder undersökning i master uppsats skriven av Sergio Sánchez Morales, genom en litteraturstudie och elva semistrukturerade intervjuer på KTH. Formgivningen av framtida tunnelbanestationer i Stockholm kräver att man tar hänsyn till ett antal faktorer. För att uppnå attraktiva och moderna tunnelbanestationer bör ett program inkludera alla begrepp som har undersökts i rapporten – dvs. attraktivitet, hållbarhet, tidstålighet, trygghet och tillgänglighet – med tillägg av konceptet ”smarta anläggningar”. Däremot bör dessa värdeord inte ses som fristående delar, utan som sammanbundna delar i ett helhetsperspektiv. Enligt Morales, bör de föreslagna åtgärderna tillföra både konkreta men även potentiella lösningar för arkitekter och planerare; öka uppfattningen av framtida tunnelbanestationer som attraktiva och moderna samt gynna en hög grad av upplevelsevärde i tunnelbanestationsmiljön. Läs mer här


Morales, S. S. (2017) Attraktiva och smarta tunnelbanestationer i Stockholm. En studie av dagens förhållanden som utgångspunkt för framtida insatser. Master uppsats i program Hållbar Samhällsplanering och Stadsutformning, Institutionen för Samhällsplanering och miljö, Avdelningen för Urbana och regionala studier, KTH, Stockholm, 71 sidor.