FORSKNINGSHÖRNET

Förändrad ojämlikhet i närområdet påverkar lokala brott

John Hipp och Charis Kubrin, båda forskare på Sociologi på University of Kalifornia, Irvine, USA, ville förstå effekten av regionala förändringar på ett områdes brottsnivå. Deras utgångspunkt var att vad som händer i ett bostadsområde/grannskap är ett resultat av som händer i detta område men också vad som händer i regionen där detta område ligger. Forskarna tittade på hur förändringar 2000 till 2010 gällande inkomstfördelning, etnisksammansättning och ett gränssnitt mellan dessa två begrepp är kopplade till förändringar gällande nivåer för brott mellan och inom lokala områden. John Hipp och Charis Kubrin fann att bostadsområde/grannskap med högre ökning i rumslig ojämlikhet i ett gränsområde (ca 4 kilometer runt grannskapet) erfar en större ökning av brottsnivåer inom fokusområdet under en 10 års period. Detta mönster var starkast för bostadsområde/grannskap som på samma gång upplever ökad inkomst per hushåll eller ökande ojämlikhet. De fann också att grannskap som upplevde ökningar i ojämlikhet och etnisk heterogenitet fick erfara störst ökning av brott. Läs mer här


Hipp, J. R.; & Kubrin, C.E. (2017). From Bad to Worse: How Changing Inequality in Nearby Areas Impacts Local Crime. The Russell Sage Foundation Journal of the Social Sciences, 3(2), 129–151.