PRAKTIKHÖRNET

Är du intresserad av visualisering och analys med kartor?

Vi ser behov och nytta av geografiska analyser i det brotts-förebyggande arbetet. Statistik presenterad i kartform ger möjlighet att visualisera och analysera lokala problembilder. Hur kan vi bli bättre på det?  Vi ser en stor potential i att öka kunskapen och kompetensen för att utarbeta relevanta kartunderlag och utföra kartbaserade analyser på lokal nivå, t.ex. för att kartlägga relationer mellan brottsplatser och bostadsadresser för gärningspersoner och brottsoffer. Det finns också en stor potential till förbättring av Polisens nuvarande kartstöd, och av handledning i hur data bäst tas ut och analyseras. Är du intresserad av visualisering och analys av brottstatistik med kartor? Om det finns intresse kan vi erbjuda en kurs i ”Att handla med kunskap från statistik och kartor”. Anmäl ditt intresse genom att kontakta Vania Ceccato eller Anders Östlund.