PRAKTIKHÖRNET

Planera en stad för flickor

Planera en stad för flickor

I maj kommer projektet #UrbanGirlsMovement  som har sin bas i Stockholm, att presentera den första internationella kartläggningen över hur stadsutveckling med utgångspunkt i unga tjejers behov ser ut idag i världen.

Överallt i världen bor allt fler människor i städer, men många städer är inte utformade för flickor och kvinnor, som särskilt drabbas av ojämnt fördelade resurser, förtryck och social exkludering. Att prioritera unga kvinnor och flickor i stadsutveckling är därför avgörande för att städer ska bli mer inkluderande och hållbara, och därmed kunna uppnå de globala målen i Agenda 2030. Tanken är att om man planerar en stad för flickor, då kommer den att fungera för alla.

Plattformen #UrbanGirlsMovement syftar till att kartlägga initiativ, projekt, goda exempel och lärdomar som visar hur stadsutveckling med utgångspunkt i unga tjejers behov i urbana låginkomstområden kan förbättra levnadsförhållanden och försörjningsmöjligheter för alla. Hur en stad planeras är avgörande för människors hälsa och livskvalitet, och kan i synnerhet öka kvinnors och unga tjejers möjligheter till utbildning, arbete, och social trygghet, säger Rosanna Färnman.

I april kommer de även att vara värd för SafeCity’s Indiska twitterkonto @pinthecreep som har över 150 000 följare, för att sprida kunskap och fördelar med inkluderande och feministisk stadsutveckling, särskilt i relation till kvinnors och flickors trygghet och säkerhet på offentliga platser. Läs mer om projektet här.