PRAKTIKHÖRNET

Från 1500 till 35000 invånare! Att jobba med brottsprevention i Åre

Åre är en av de kommuner som känner till utmaningarna med att jobba med brottsprevention i en turistort. Åre är en by med ca 1500 invånare, men under en vintersäsong kan det vara upp till 35 000 besökare. Detta ställer särskilda krav på trygghetsarbetet som har många likheter med att arbeta i en större stad. Malin Bergqvist, Folkhälsosamordnare i Åre kommun, berättar om lokala BRÅs erfarenheter.

Photo: Malin Bergqvist

Trygghetsarbetet  i Åre startade med ett behov av att göra Åre torg säkrare både för boende och besökare. Kring 2011 förekom det ett högt antal våldsbrott på nätterna under vintersäsongen efter det att krogar och nattklubbar hade stängt. Malin kallade, tillsammans med dåvarande polischefen, till ett möte med näringslivet – krögare, snabbmatsrestauranger, taxibolag, företagarföreningen och även kyrkan och tjänstemän från kommunen. De diskuterade problemet med våldsbrotten på torget och hon berättade att alla var eniga om att de behövde göra något tillsammans för att förbättra situationen. Hon berättar också att ”det var en hel del diskussioner om ansvarsfrågor” och samtalen gick trögt i början. Men till slut ledde detta till att de införde ordningsvakter på torget under vintersäsongen, vilket de fortfarande har kvar idag. Kostnaden delades lika mellan kommunen och företagarföreningen.  Resultaten var positiva. De utvärderade denna åtgärd genom polisens statistik och såg en kraftig förbättring som visas i Figur 1 som visar antalet av våldsbrott i 2012 och 2014.

Ur detta samarbete utvecklades även projektet Trygg i Åre för att minska alkohol- och narkotikaanvändning bland säsongsanställda. Genom medel från Folkhälsomyndigheten fick de möjlighet att ta fram en gemensam policy samt genomföra utbildningar, webbutbildningar och kampanjer. De kunde även anlita en kommunikatör och samarbeta med Mittuniversitetet.  Forskningen visar ett positivt resultat (se Rapport 1 och Slutrapport). Malin säger att projektet avslutades 1 januari 2017, men arbetet med Trygg i Åre fortsätter med oförminskad fart. Det finns ett starkt engagemang bland ledande arbetsgivare i Åre för att driva trygghetsarbetet vidare. Ett aktuellt exempel är en trygghetsvandring tillsammans med boende i byn samt kommunala tjänstemän och politiker som de bedrivit under mars månad. Om du vill veta mer om arbetet med brottsprevention i Åre, kontakta Malin Bergkvit eller läs mer här.