AktiviteterPRAKTIKHÖRNET

Kick-off av Säkraplatser Väst! den 8:e mars 2018

Säkraplatser Väst välkomnar nu alla intresserade till den första regionala aktiviteten den 8 mars!

GENUS, TRYGGHET OCH SITUATIONELL BROTTSPREVENTION

8 mars 2018
Länsstyrelsens hörsal
Länsstyrelsen Västra Götaland, Badhusgatan 3, Göteborg

Se hela programmet här.

Torsdag den 8 mars är det dags för SÄKRAPLATSER VÄSTs kick-off och invigningskonferens i Göteborg. Intresset är stort och hittills har drygt 110 personer anmält sig. Platser finns dock ännu kvar!

Presentationerna är tematiskt indelade i fyra block: Nätverket Säkraplatser ger en bakgrund från BRÅ och presenterar både den nationella verksamheten och planerna i väster; Stadens form, genus och situationell prevention fokuserar särskilt på genusfrågor den Internationella kvinnodagen till ära; Situationell prevention i kriminalpolitik och forskning ger dels den centrala myndighetens perspektiv (BRÅ), dels ett sociologiskt perspektiv på den situationella preventionens idévärld; och i Praktiska exempel från Göteborg ges dels en bild av samverkansinsatser i det offentliga rummet genom privat-offentliga partnerskap, dels en presentation av gången från planarbete till brukarinitiativ i omvandlingen av en större förortspark. Dagen avslutas sedan med ett Panelsamtal med ett antal av dagens presentatörer. SÄKRAPLATSER VÄST hälsar alla hjärtligt välkomna!

ANMÄLAN

Anmälan görs per epost till Säkraplatser Väst genom Thomas Pettersson, Kommissarie, Polisregion Väst, senast fredagen den 2 mars. Deltagande är avgiftsfritt och Säkraplatser Väst bjuder på mat och förfriskningar. Meddela särskilda matbehov. Om du anmält dig men förhinder uppstår – bidra till ett hållbart samhälle genom att meddela omgående!

 Välkommen!