Uncategorized

Prof Per Olof Wikström

 


Vem är Professor Per Olof Wikström?

Han är en svensk professor som sedan 20 år tillbaka forskar vid Institute of Criminology, University of Cambridge, Storbritannien. Han var dessförinnan verksam vid Stockholms universitet, Brottsförebyggande rådet och Polishögskolans forskningsenhet. Har har fått Stockholm prize of criminology 2016 tillsammans med Travis W. Hirschi and Cathy Spatz Widom. Han är forskningsledare för the Peterborough Adolescent and Young Adult Development Study (PADS+), en omfattande longitudinell undersökning som fokuserar på att analysera samspelet mellan individ och miljö för unga människors brottsdeltagande och brottskarriärer.  Om du vill veta mer om hans forskning, läs här.