Uncategorized

5-6 April- Nationell Workshop 3

Säkraplatsers Nationell Workshop 3

Stad och brott

Människa, stadsmiljö och samverkan inom situationsbaserad brottsprevention

5-6 April 2018

Plats: Drottning Kristinas väg 30, SAL 1

Den 5-6 april i Stockholm diskuterar vi situationsbaserad brottsprevention i olika arbetsgrupper men också får bättre teoretisk kunskap om förståelsen för betydelsen av samspelet mellan människa och miljö i det brottsförebyggande arbetet. Vi har två dagar fyllda med föreläsningar och aktiviteter (PROGRAM_STAD&BROTT).

      Det går bra att anmäla sig till bara en dag!

5 April

Målet med 5:e april är att arbeta i grupper med Situationell Brottsprevention avseende specifika brottsproblem, miljöer eller metoder.

Läs igenom beskrivningarna av de 3 arbetsgrupper.

o Bussiness Improvement Districts (BIDs)

o Partnerskap och processer

o Stadsmiljöns betydelse för säkerhet och trygghet

Du ska välja bland de 3 arbetsgrupperna nedan. Mer information finns här: Beskrivning av dagarna.

 

6 April

Målet med 6:e april är att få bättre kunskap om betydelsen som samspelet mellan människa och miljö har i det brottsförebyggande arbetet med Situationell Handlingsteori. (Situationell Handlingsteori)

Dagen blandar föreläsningar och gruppdiskussioner med Prof Per-Olof Wikström.

Vilka är de centrala individ- och miljöfaktorerna vi ska påverka? Varför är vissa människor mer brottsbenägna än andra? Varför är vissa miljöer mer kriminogena än andra? Vad kan vi gör åt det? Om du vill veta mer om Situationell Handlingsteori, läs här.

 

PROGRAM

Det går bra att medverka antingen på en eller båda dagarna. 

Notera: Den tredje workshopen är avgiftsfri, dock faktureras en “no-show” avgift (500 kr) om du efter bekräftat deltagande uteblir från workshopen.

Den sista dagen för avbokning är den 3:e april 2018. Anmäl dig nedan:

%FORM%