Uncategorized

Säkraplatser arbetsgrupper

SÄKRAPLATSERS ARBETSGRUPPER

 

Den 5 april 2018 startade vi arbetsgrupperna inom situationsbaserad brottsprevention: 3 arbetsgrupper med olika infallsvinklar och fokus avseende specifika brottsproblem, miljöer och metoder. Läs igenom beskrivningarna av de 3 arbetsgrupperna nedan. For mer information, titta gärna på Säkraplatser nyhetsbrev.

 

”Stadsmiljöns betydelse för säkerhet &  trygghet” finns på KTH

KTH_arbetsgrupp – Beskrivning

Vill du vara med?

Kontakta: info@sakraplatser.abe.kth.se

Välkommen till ”Att mäta otrygghet- På fältet och med app”, en workshop om trygghet och hur man jobbar i praktiken den 20:e november, på KTH i Stockholm. Det kommer att gås igenom hur man fångar upp trygghet genom enkäter, trygghetsvandringar och med den nya teknologin, med mobil och app. Workshopen kommer att bestå av en teoridel om otrygghet och en förberedelsedel om hur det funkar i praktiken, samt ute på fältet där man får prova på det man har lärt sig. För att vara med, kontakta info@sakraplatser.abe.kth.se. Välkomna!

Aktivitekter augusti-december 2018

Crime and fear in public places: International conference

ATT MÄTA OTRYGGHET – På fältet och med app

Planering_Aktivitekter

I Malmö fokusen är på ”Bussiness Improvement Districts”

Malmö_arbetsgrupp – Beskriving

Vill du vara med?

Kontakta: Anna-Karin Ivert och Karl Kronkvist, Malmö universitet.

Anna-Karin Ivert och Karl Kronkvist (Malmö Universitet) informerar att de planerar jobba vidare kring BID-konceptet. Dagen de har bokat är den 26:e september 2018 i Malmö. Exakt hur programmet kommer se ut är inte bestämt men Helena Holmberg och Hjalmar Falck kommer att dela med sig av sina erfarenheter från Gamlestaden (Göteborg) och Sofielund (Malmö), och säkert är ni fler som har kommit vidare i ert arbete och vill berätta om det för oss andra. De ska skicka ut några frågeställningar som gruppen kan ha en gemensam diskussion utifrån säger Anna-Karin. Om du vill vara med i BID-arbetsgruppen, samt har möjlighet att delta den 26/9, kontakta Anna-Karin Ivert, anna-karin.ivert@mau.se eller Karl Kronkvist karl.kronkvist@mau.se.

 

I Göteborg arbetar Säkraplatser Väst med ”Partnerskap & processer”

GU_arbetsgrupp – Beskrivning

Vill du vara med?

Kontakta: Michael Landzelius, URBSEC.

Partnerskap och processer – Säkraplatser Väst
Michael Landzelius, URBSEC och samordnare Säkraplatser Väst informerar: Arbetsgruppen träffades via Skype 2018-09-10. Mötet ägnades helt åt redovisning och diskussion av två olika projekt i Stockholm. Maria Stigle, Trygghets- och säkerhetssamordnare på Norrmalms stadsdelsförvaltning, berättade om den breda samverkan som under sommaren bedrivits mellan aktörer i Klaraområdet med Sergels Torg som centrum. Öppen droghandel är ett av de stora problemen, och i samverkan för att uppnå visionen om Klaraområdet som ett ”varaktigt tryggt, säkert och trivsamt område” deltar ett dussin aktörer – från polisen, social- och stadsdelsförvaltningen, till länsstyrelsen, lokaltrafiken, och berörda fastighetsägare. Aktörerna har tillsammans etablerat ett Trygghetskontor i Kulturhusets bottenplan, vilket har ökat både synlighet och tillgänglighet. Samverkan har gett mycket goda resultat och påverkat arbetssätt, roller och effektivitet hos aktörerna. Den just nu akuta frågan är av praktisk natur – Trygghetskontorets placering påverkas av ombyggnaden av Kulturhuset. Niklas Roth, Projektledare för trygghetsskapande och brottsförebyggande frågor, Socialförvaltningen, Staben, stod för mötets andra punkt. Niklas är bl a ansvarig för trygghetsmätningar i Stockholm, och han redovisade ett projekt han genomfört med Peter Lindström vid Polisregion Stockholm och Kriminologen på Malmö universitet: ”Tillförlitlighet i mätningar av den lokala tryggheten”. I relation till den nationella trygghetsmätning som BRÅ gör var en intressant och viktig poäng den relativt höga detaljeringsgrad i fem nivåer från stadsövergripande ned till indelning på 415 basområden som upplägget möjliggjorde. Storlek på urvalet, svarsfrekvenser, bortfall med hänsyn till sociogeografiska faktorer, mm, diskuterades också. För den som är intresserad av ppt-presentationerna – kontakta Maria Stigle och/eller Niklas Roth direkt. Nästa möte i arbetsgruppen sker via Skype fredag 2018-11-16, kl. 09.00–11.00. Om du vill vara med i arbetsgruppen, anmäl dig till michael.landzelius@gu.se.

Välkommen!