PRAKTIKHÖRNET

Att jobba situationellt viktigt även för trafiksäkerhet

Att jobba situationellt viktigt även för trafiksäkerhet

Trafikskador är ett globalt folkhälsoproblem och enligt Världshälsoorganisationen (WHO) beräknas antalet dödade i vägtrafiken uppgå till ca 1.35 miljoner människor globalt, och antalet skadade kan vara upp till 50 miljoner per år. Vad är Nollvisionen? Vilka lärdomar och erfarenheter tar vi med oss från trafiksäkerhet?

Trafikskador är den vanligast dödsorsaken bland barn och unga vuxna i åldrarna 5-29 år. Arbetet med trafikskador är en integrerar del i arbetet de globala målen för hållbar utveckling vilket tydliggjordes vid den tredje globala minister konferensen om trafiksäkerhet som Sverige anordnade februari 2020 https://www.roadsafetysweden.com/. Sverige är med sina 2.1 dödade/100,00 invånare 2019 världsledande inom trafiksäkerhet och har genom riksdagens antagande av Nollvisionen år 1997 tydligt förbundit sig för ett ambitiöst och framåtsträvande inriktat trafiksäkerhetsarbete.

”Nollvisionen är inte bara ett nytt långsiktigt mål som innebär att på sikt ska dödade och allvarligt skadade till följd av trafikolyckor elimineras. Nollvisionen är också en ny strategi som i flera avseenden skiljer sig ifrån ett mer traditionellt trafiksäkerhetsarbete” säger Matts-Åke Belin som är föreståndare Vision Zero Academy, på Trafikverket och Adjungerad Professor på KTH.

Vi kan se flera paralleller mellan nollvisions sätt att jobba med olyckor och de situationsbaserad brottspreventionen i Sverige.

I syfte att stödja de aktörer som arbetar med Nollvisionen har därför Trafikverket etablerat Vision Zero Academy syfte att vara en global kunskapsnod. Mer information om Vision Zero Academy kan ni hitta här

https://www.trafikverket.se/en/startpage/operations/Operations-road/vision-zero-academy/

foto: Christiaan Dirksen

Om du har frågor, kontakta matts-ake.belin@trafikverket.se

KTH profile

Linkedin

Twitter: @MattsBelin