PRAKTIKHÖRNET

Brottsproblemen på biblioteket

Brottsproblemen på biblioteket

Stockholms stadsbibliotek har ca 5 miljoner besökare per år på de 39 bibliotek som finns och för att vara en allmän plats så är det relativt lugnt på biblioteken. Emrah Ercin som jobbar som säkerhetssamordnare på Kulturförvaltningen, Stockholms Stad, säger att ”vi har sällan, nästan aldrig, hot eller våld utan mer ordningsstörningar i form att besökare bryter mot trivselreglerna, respekterar inte personal eller besökare där de uppträder aggressivt och därigenom stör ordningen på biblioteken”.

Storlek spelar roll. ”Oftast klarar personalen av att handskas med dessa besvärliga besökare genom en inarbetad konflikthanteringsmetod och funkar inte det kan de ta hjälp av väktare eller ordningsvakter som finns att tillgå genom upphandlat bevakningsföretag. Det bibliotek som har flest inrapporterade incidenter (vilket till nästan 99 procent är ordningsstörningar) är Stadsbiblioteket på Odenplan och det beror just på läget och storleken på biblioteket”, säger Emrah.

”Jag har en operativ tjänst vilket innebär att jag ofta är ute i verksamheterna, speciellt på biblioteken som är den största verksamheten vi har inom förvaltningen. Jag har i uppgift att bland annat se över inkomna incidentrapporter och därifrån ge stöttning beroende på vad det handlar om. Det kan till exempel vara att ungdomar hänger och stökar på biblioteken och då kan det vara aktuellt med samverkan med stadsdelens olika verksamheter eller förvaltningar för att komma åt problemet. Är det många missbrukare som till exempel söker sig till biblioteken och stör ordningen där då behöver jag se till att väktare eller ordningsvakter stöttar personalen på plats och ser till så att stöket upphör”.

 

Biblioteken under pandemi

Emrah informerar att ”under pandemins början stängde de mindre biblioteken helt och de större biblioteken och bibliotek inne i gallerior höll öppet med ett begränsat antal besökare som fick vara inne samtidigt. Till det hade vi väktare som höll koll på räkningen men som nu under sommaren gått över till att vi anställt biblioteksvärdar. Idag har de flesta bibliotek öppet fast med samma regler med antalet tillåtna besökare och de små biblioteken har öppet mindre timmar än tidigare. Detta har självklart lett till mindre problem och vi ser en tydlig, inte oväntad, nedgång av ordningsstörningar. De problem som uppstår mer idag är kopplade till covid-19 och rekommendationerna med avstånd där besökare bland annat har svårt att följa dessa. Det händer också att besökare uppvisar symptom och ändå besöker biblioteken vilket medför oro och stress”.

Hur kan säkerhet och trygghet förbättras?

Emrahs tankar kring vad man kan göra för att förbättra trygghet och säkerheten på biblioteken är att renovera de gamla biblioteken till mer öppna och ljusa sådana. Med tydliga platsangivelser för syftet med besöket där fokus bör ligga på ljudnivån, alltså tysta och aktiva zoner. Mindre dolda utrymmen. Sen behöver man jobba med personalgruppen med fokus på säkerhetstänk och service, vilket man jobbar mycket med. Emrah önskar att biblioteksutbildningen engagerade sig mer i detta och hade mer fokus på service och bemötande vilket man inte har idag. I slutändan jobbar man just med service och bemötande och möter besökarnas skiftande behov och behöver förberedas för det.

Av Emrah Ercin, Säkerhetssamordnare Kulturförvaltningen, emrah.ercin@stockholm.se

Linkedin