PRAKTIKHÖRNET

Metoder för ökad personlig säkerhet och medvetenhet hos North American Transit

För att stärka och förbättra kollektivtrafiken leder den amerikanska kollektivtransportsföreningen (APTA) sitt mångfaldiga medlemskap med fokus på främjande, innovation och informationsutbyte samt kvinnors trygghet i trafiken. APTA arbetar med några av sina medlemsgrupper för att dela de bästa praxis och initiativ som sker för tillfället. Ett exempel på ett av dessa initiativ från kollektivtrafiken i Nordamerika är från Seattleregionen, eller Metropolitan King County, som lanserade en kommunikationskampanj för allmänheten i april 2018 i samband med en nationell medvetenhetsmånad för sexuella övergrepp. Ett starkt partnerskap bildades med resurscentret mot sexuella övergrepp (KCSARC) för att stärka kampanjen och stödja brottsoffer. Ett annat exempel på ett trygghetsskapande program är från Washingtons kollektivtrafiksmyndighet (WMATA) som har ingått ett partnerskap med Collective Action fo Safe Spaces (CASS). Detta har resulterat i en annonskampanj på både buss och tåg samt en mejladress genom vilken resenärer kan rapportera trakasserier direkt till polischefens kontor. Antalet händelser spåras och rapporteras in kvartalsvis.

I Los Angeles gjorde Metro en resenärsenkät för tre år sedan som visade att nära 22 procent av resenärerna hade upplevt sexuella trakasserier medan de använde tunnelbanesystemet. Då ökade insatserna från Metros håll för att minska dessa siffror och ett partnerskap med bla. Peace Over Violence-organisationen, som jobbar med offerrättighetsfrågor i LA-regionen, startades för att introducera “It’s Off Limits” kampanjen. Kampanjen uppmuntrade offer för sexuella trakasserier att kontakta polisen och annonserades på 2200 bussar och 400 tågvagnar. Efterföljande undersökningar bland resenärerna indikerar att förekomsten av sexuella trakasserier minskade från 22 procent till 15 procent. Dessutom har Metro infört mobilnätsservice på stationerna i centrala LA, ökat videoövervakningen och den allmänna övervakningen av transportsystemet samt utökat uppförandekoden för att specifikt förbjuda många olika typer av trakasserier. Även ett ettårspilotprogram med en 24-timmars rådgivande telefonlinje har lanserats i samarbete med Peace Over Violence.

År 2017 lanserade Toronto Transit Commission (TTC) en djärv kampanj och medföljande mobilapp, SafeTTC, för att bekämpa trakasserier i alla former och öka tryggheten i kollektivtrafiken. Kampanjen med namnet ”This is Where…” konfronterar olika typer av trakasserier genom en serie av möten med verkliga användare, inklusive sexuella trakasserier och trakasserier baserade på könsidentitet, ras och förmåga. TTC tror på att identifiera, uppmärksamma och erkänna problemet är det första steget för att kunna stoppa det.

För mer information kring dessa initiativ, kontakta Polly Hanson, phanson@apta.com, på American Public Transportation Association.