PRAKTIKHÖRNET

Belysning på Mariatorget

Foto: Mikael Silkeberg

Exempel på:                       Belysning + Medborgardialog

År:                                       2009 – 2010

Plats:                                  Mariatorget, Stockholm

Medverkande aktörer:       ÅF Lighting, Stockholms stad, Fortum

 

Bakgrund

B: Mariatorget på kvällen: före ny belysning (Foto: Mikael Silkeberg)

Stockholms stad och engeribolaget Fortum startade år 2006 ett samarbete för att göra Stockholm ljusare och tryggare. 2009 röstades Mariatorget fram, av 6600 stockholmare, som den plats i staden som var i störst behov av ny belysning. Torget som tidigare var dåligt upplyst med armaturer från 50-talet, led av mycket skadegörelse, klotter, och var ett känt tillhåll för narkotikahandel (se figur 3.B). Visionen och målet med projektet var att genom ljusdesign skapa en trevlig och trygg plats, med stark atmosfär under alla timmar på dygnet.

Beskrivning

Projektet genomfördes med hjälp av medborgardialog, i alla faser av processen. Kai Piippo, ljusdesigner under projektet, beskriver:”Innan vi hade några idéer eller skisser bjöd vi in brukarna av torget på ett första möte, där vi frågade dem vad de tyckte var viktigt”

Efter detta initiala möte skedde fler samråd med torgets användare då man visade olika konceptalternativ. Det startades också en omröstning för att se vilken sorts armaturer som skulle sättas upp, med olika prototyper på display under två veckor på torget. Denna designprocess, menar Kai Piippo, ledde till att brukarna blev ’ambassadörer’ över platsen, då de var involverade i dess utveckling, vilket ökade deras trygghet och känslan av ägandeskap.

C: Mariatorget på kvällen: efter ny belysning (Foto: Mikael Silkeberg)

Utformningen av belysningen gjordes med trygghet och säkerhet i åtanke. Till exempel använde man sig av lampor längs med gångarna på torget som utger ett mjukt ljus, utformat för att lysa upp både marken ock förbipasserande människors ansikten (se figur 3.C). Man satte även upp strålkastare i trädkronorna, lös upp statyer, och såg till att man kunde se genom hela parken på kvällar och nätter.

Utmaningar

  • Den allmänna uppfattningen var att torget kändes otryggt på kvällar och nätter.
  • Skadegörelse och klotter var ett stort problem när projektet startade.
  • Mycket narkotikahandel på torget.

Resultat

  • Narkotikabrott, skadegörelse och klotter, samt rån och våldsbrott har stadigt minskat på Mariatorget sedan man implementerade de nya belysningsåtgärderna (se figur 3.A)
  • Stöldbrott tycks inte ha påverkats i en positiv riktning då brott av denna typ ökade åren efter projektet stod klart (se figur 3.A)
A: Antal brott, i olika kategorier, på Mariatorget (2008, 2013 & 2018)