PRAKTIKHÖRNET

Mötesplats Västra skolan – placemaking-metoder och aktivitetsstöd. Nyheter från Nyköping.

Vad är det på gång i Nyköping?

Mötesplats Västra skolan, där vi arbetar med placemaking-metoder och aktivitetsstöd.
Ett projekt där vi ser hur man kan arbeta med säkerhet och trygghetsfrågor på en ”hot-spot” genom att t.ex. locka nya målgrupper till platsen.

Vilka är problemet?
Den centralt belägna Västra skolan (åk F-3) en trevlig skola med en lummig inhägnad skolgård. Gården är helt insynsskyddad, med närliggande bostäder tätt omkring. Efter skoltid och under helger används skolgård av ungdomar i åldrarna 12-25 år. Det har resulterat i nedskräpning, skadegörelse, alkohol- och drogkonsumtion, ordningsstörningar i form av högljudda aktiviteter och t.ex. spring på byggnader. Skolpersonal och grannar känner sig otrygga och skolan får mer jobb med städning mm. Sommarloven är enligt de omkringboende den värsta tiden, då kan det vara musik och högljudda aktiviteter hela nätterna.

Hur planerar ni arbetet?
En lokal arrangörsförening anlitades för att projektleda arbetet och en projektledare, Ingela Ljung, utsågs. Ingela är i grunden eventarrangör och arbetar med platsen utifrån sin kunskap kring event och sitt starka lokala nätverk.

En projektgrupp med representanter från kommunen, brottsförebyggande samordnare på räddningstjänsten och skola har utsetts.

Vi arbetar långsiktigt och kortsiktigt parallellt.

I det långsiktiga arbetet skapar vi samarbeten med närliggande verksamheter och grannar genom dialogmöten och samverkan på platsen. Vi arbetar också för en fortsatt finansiering av projektet.

Vi bjuder in till olika event för att flera målgrupper ska upptäcka platsen, och samtidigt få platsen att leva.
Detta bl.a. genom aktivitetsstöd i form av en Prylbytardag som arrangerades tillsammans med flera lokala aktörer, samt ett kommande halloween-event för ungdomar.
Under december kommer skolgården vara en del av en sagovandring med QR-kod/app där små miniatyrvärldar kommer att uppstå och genom en app får man ta del av en liten historia. Detta leder folk förbi platsen under flera tider på dygnet, och ger möjlighet för fler att se platsen med nya ögon.

Kortsiktigt har vi kopplat på en nattvandringspatrull från en lokal ungdomsförening (Ung kraft). De patrullerar området flera dagar i veckan och fångar upp de ungdomar som befinner sig på platsen, och gör samtidigt en utredning av vilka de är och vad de har för behov.

Tidsperspektiv?
Projektet startade i augusti och löper året ut. Det är ett projekt som snarare kan ses som ett pilotprojekt och där effektmål inte kommer kunna räknas pga den begränsade tiden. Dessutom pågår projektet under den perioden då det är minst stökigt på platsen, samt att bjuda in till event för allmänheten är svårt under rådande pandemi. Så vi hoppas på en förlängning.

Vilken fas är ni nu?

Just nu är vi i genomförandefasen. Flera saker händer på platsen, utredning och nattvandring pågår samt nya idéer för fortsättning av projektet är på gång.
Vi bygger samarbeten med föreningslivet och kommunen, dels för att utveckla platsen att bli tillgänglig för flera målgrupper dels för att för att se hur vi kan stärka ungdomsverksamheter på andra platser.

Är det viktigt att planera utvärderingen av projektet i förväg? Hur planerar ni utvärderingen?

Att planera utvärderingen innan är en förutsättning för att placemaking ska bli framgångsrikt, tror vi.
Vårt projekt är ju något annorlunda och kommer att utvärderas baserat på de åtgärder vi gjort och utifrån de samarbeten som uppstått där frågan snarare kommer vara ”hur går vi vidare?”

Ingela Ljung, projektledare för Mötesplats Västra skolan. Ingela är eventprojektledare i grunden, och driver eget eventföretag i Nyköping sedan 2008. De senaste åren har hon parallellt drivit ett arbetsintegrerande socialt företag där målgruppen var unga vuxna i utanförskap. Ingela är involverad i ett flertal föreningar i Nyköping, har god lokalkännedom och ett stort nätverk, detta har varit en grundbult i placemakingprojektet.

Robert Nilsson, Sörmlandskustens räddningstjänst, samordnare för Nyköpings kommuns brottsförebyggande arbete. Har arbetat med frågorna i tre år. Intresserad av situationell brottsprevention och CPTED.

Nyköpings kommun