PRAKTIKHÖRNET

Helsingborg skapar problembild med hjälp av kartor

Elina Bratt, Säkerhetsstrateg i kommunen, berättar om projektet ”Händelsekarta”. Det handlar om att aggregera olika typer av oönskade händelser till en gemensam händelsekarta med syfte att använda rätt förebyggande åtgärder där dom behövs som mest.

I vårt fall handlar det oftast om brottsförebyggande och trygghetsskapande åtgärder, eftersom det är det ett av vårt uppdrag. Andra verksamheter kan  använda händelsekartan som underlag för deras verksamhetsplanering, uppdrag och uppföljning. För att kunna välja ut rätt åtgärder samlar vi oönskade händelser och olika typer av data i en databas som vi sedan visualiserar genom GIS, Geographic information system.

”Vi vill arbeta kunskapsbaserat och vi vill att vårt förebyggande arbete ska åtgärda de problem som vi identifierar” säger Elina.

Processen för arbetet ser i princip ut som bilden ovan. Där händelsekartan blir en del av ett beslutsstöd. När vi delar en gemensam lägesbild som visar när och var oönskade händelser sker kan vi tillsammans göra en orsaksanalys där vi kan tittar djupare på ett problem. Vi kan välja en eller flera åtgärder som tillsammans riktas mot det identifierade problemet, säger Elina Bratt.

Det finns fortfarande utmaningar att jobba evidensbaserad i Sverige. Ett hinder är tillgänglighet och sekretess. Förhoppningen är att Helsinborgs projektet ska klargöra vilken informationdelning som är nödvändig för att nå en förbättrad och fördjupad samverkan. Samordningsvinsterna kommer att vara enorma inte bara myndigheter emellan utan även som ett stöd för oss att dela information med andra aktörer. Helsingborg är en del av ett nationellt Brå projekt –stöd till typområden, som syftar till att utveckla och förbättra samverkan mellan kommun och polis.

För mer information, kontakta Elina Bratt och hennes team:

 

Elina Bratt, Säkerhetsstrateg, Stadsledningsförvaltningen

Trygghetsskapande och brottsförebyggande

 

 

 

Torbjörn Johansson, GIS-ingenjör, Stadsbyggnadsförvaltningen

Stöttar förvaltningar och bolag i digitalisering och GIS

 

 

 

Sofia Persson, Säkerhetsstrateg, Stadsledningsförvaltningen

Riskhantering och krisberedskap