PRAKTIKHÖRNET

Oron i Stockholms stad ökar under 2017

Trygghetsmätningen visar att oron i Stockholms stad ökar jämfört med både polisanmälda brott och upplevd utsatthet. Anmälda brott och upplevd utsatthet tycks därför inte ensamt förklara känslan av ökad otrygghet. Vad gäller upplevd utsatthet så visar trygghetsmätningen att det är sexuella trakasserier som ökar. Det finns även en viss ökning när det gäller utsatthet för hot men däremot inte utsatthet för våld.

Årets mätning genomfördes var den fjärde i ordningen. Tidigare mätningar gjordes 2008, 2011 och 2014. På samma sätt som tidigare år skickades enkäten slumpmässigt till ett urval personer mellan 16 och 79 år som är mantalsskrivna i Stockholms stad. Totalt har 17 669 personer svarat på enkäten, vilket är en svarsfrekvens på 55 procent och högre än vid förra mätningen 2014 (51 procent). Vill du veta mer, kontakta http://www.stockholm.se/trygghetsmatningen