PRAKTIKHÖRNET

Flemingsbergsparken, en samtida folkpark

Flemingsbergsparken,en samtida folkpark

Parker och naturområden nära bostäder bidrar till människors fysiska och psykiska välmående. Men parker som inte underhålls slits och riskerar med tiden att förvandlas till ödsliga och otrygga platser.

När Huddinge kommun valde att rusta upp och utveckla Flemingsbergsparken så lades stort fokus på att förbättra tryggheten. För att förstå vad detta innebar för de boende så involverades dom i upprustningen av parken genom en medborgardialog.

 vad är en trygg miljö? – att lyssna på användarna

När vi började arbeta med förslaget till upprustning av Flemingsbergsparken blev det tydligt för oss att begreppet trygghet omfattar många olika typer av frågeställningar, och vad som upplevs vara en trygg miljö uppfattas olika beroende på vem du pratar med. För Flemingsbergsparken som länge hade varit i behov av en upprustning räckte det inte längre med kontinuerligt underhåll, det behövdes en rekonstruktion av parken i sin helhet.

För att basera utvecklingen av Flemingsbergsparken på de boendes kunskap om platsen startade arbetet med en medborgardialog. Genom dialogen bidrog de boende med värdefulla insikter om hur parken fungerade och vilka behov som fanns. Bland annat ansåg många att det inte längre var en trygg plats för barn att leka på. Parken upplevdes mörk och ödslig, och även viss vandalisering och brottslighet kunde förekomma. Föräldrar upplevde också rädsla för att barn kunde bli påkörda av mopeder och bilar i parken.

en ny tids folkpark – baserat på medborgarnas KUNSKAP

Att tidigt i gestaltningsprocessen kunna utgå från medborgarnas upplevda erfarenhet av hur de använde parken och hur den fungerade var enormt lärorikt. Deras önskemål var en viktig pusselbit i att kunna utveckla Flemingsbergsparken till en inkluderande mötesplats för alla åldrar, full av aktiviteter och sociala funktioner

Med örat mot de boende i området växte visionen för Flemingsbergsparken fram. Att genom identitetsstark design och med medborgarnas stöd, skapa den nya tidens folkpark. De behov som medborgarna lyfte fram bearbetades omsorgsfullt för att utveckla parkens innehåll och utformning till att bli en plats som upplevdes trygg och välkomnande för alla.

Genom att samarbeta med andra kreatörer tog vi fram ett visuellt koncept likt en fantasifull nöjespark. Önskemålet om en park för både lek, aktivitet och lugn utvecklades genom att skapa olika rum i parken, med varierande tempo och innehåll. Med mycket färg, efterfrågat av medborgarna, ville vi att Flemingsbergsparken skulle förmedla något alldeles extra. Något att vara stolt över. En park där de boende kunde känna igen och se hur deras bidrag till gestaltningen omsatts i fysisk form.

Med lekfull ljusdesign skapas en trygghetskänsla genom estetik och funktionalitet. Belysningen fungerar som väl utvalda designelement som sticker ut och ger parken en tydlig identitet.

Parkstolpar utformades som solduschar och parktorget fick en stjärnhimmel av ljuslyktor. Tillsammans med en konstnär utformades skulpturala element såsom en dekorativ entréskylt och ett unikt scentak. Parkvägarna utvecklades för att bjuda in fler till att naturligt röra sig genom parken till vardags, och förhindra bilar och mopeder. Genom detta blir parken en mer naturligt sammankopplad del av stadsdelen.

Parken aktiverades genom att fylla de centrala delarna med många och olika typer av sociala funktioner. Ett generöst parktorg med hängytor, picknickbord och en rejäl grillplats. Bordtennis, lek och vattendusch, multisportyta, utegym och sköna gräsytor för spring lockar fler besökare, av olika åldrar och intressen, under en större del av dygnet och året. En scen ger förutsättningar för det lite mer oväntade att hända, kanske teater, barnverksamhet eller dans? Det mångfunktionella bidrar till att det alltid händer något, och platser där det händer spännande och oväntade saker är värda att titta förbi oftare.

Flemingsbergsparken kan nu erbjuda mer till medborgarna än vad som tidigare var möjligt och har gett nytt liv och rörelse till området.

MEDBORGARDESIGN gör skillnad

Parken invigdes år 2019 och som ett kvitto på att vårt arbete gjort skillnad på riktigt tilldelades den 2021 Huddinges Byggnadspris. Att huddeingeborna röstade fram parken som vinnare är vi verkligen stolta och glada över.

Idag upplevs parken som en trygg och uppskattad plats som vårdas av de som bor här. Medborgarnas deltagande i designprocessen har varit avgörande för att få den insikt om platsen som vi behövde för att kunna svara upp mot rätt frågor.

Vi fick kunskap som gav oss möjlighet att skapa en positiv helhetlösning som fick sin form i den unika, platsspecifika designen. När parken stod färdig fanns de boende där redo att ta den i anspråk och ta den till sitt hjärta.

En plats som älskas av sina användare tas om hand och lever länge, en kvalité man skulle kunna kalla för”estetisk hållbarhet”.

Kort om:

Annelie Landin Lindroos är Landskapsarkitekt och delägare i arkitekt- och stadsplaneringskontoret Landskapslaget. Med nära två decenniers erfarenhet i branschen har drivkraften alltid legat nära slutanvändarens behov och upplevelser av stadens olika rum. I fokus står Landskapslagets egen mission att alltid ”sätta det allmänna först”, vilket konkret innebär att skapa platser som alla äger, älskar och känner sig trygga på.

annelie@landskapslaget.se