PRAKTIKHÖRNET

TILLSAMMANS FÖR[ORTEN]

År 2013 beslutade Huddinge kommun och tre fastighetsbolag att satsa på Vårbys ungdomar genom konceptet Tillsammans för[ORTEN]. Projektets huvudutförare AD Tillsammans erbjuder ungdomar möjligheten att själva lyfta sitt område genom sommarjobb. Efter den första sommaren i Vårby var alla projektägare överens om att det här var något man ville fortsätta med i framtiden och efter ytterligare ett år spreds satsningen till Flemingsberg och ytterligare ungdomar fick chansen till ett första jobb och en meningsfull sommar genom TFO. Till sommaren 2017 väntas även Skogås att genomföra sitt första TFO-projekt.

Några mål med arbetet var att minska skadegörelsen och nedskräpningen, ge ökad trivsel och trygghet samt att ge ungdomar en väg in i arbetslivet. Dessutom är ett viktigt mål att lyfta de goda krafterna i områdena samt ändra många av de ofta dåliga ryktena. En viktig del i arbetet har varit fokusera på samverkan och att mobilisera hela området, en väg mot detta har varit att samverka med så många lokala aktörer som möjligt. Bland de som medverkat finns bland annat polisen, hembygdsföreningen, svenska kyrkan och räddningstjänsten.

Vi på SÄKRAPLATSER Nätverket passade på att ställa några frågor till ansvariga för projektet, Huddinge Kommun, Victor Chiorean och AD Tillsammans.

Vilka effekter har ni sett under åren?  

Fastighetsbolagen ser att de lägger mindre pengar än tidigare på sanering av klotter och skadegörelse. Vi har skapat generationsöverskridande relationer i området vilket gör att fler känner varandra och detta ökar sammanhållningen i området. Det gör att färre upplever ungdomar i grupp som otryggt då de faktiskt fått chansen att lära känna ungdomarna och vet vilka de är.

Vad är det viktigaste ni lärt er under processen?

Att det finns en inneboende potential i alla som bor i området, med rätt insatser (likt detta) kan vi aktivera det och ge dem förutsättningar att jobba med trygghetsfrämjande insatser.

Hur skulle ni vilja gå vidare?

Vi kommer att fokusera ännu med specifikt på trygghetsfrågor med ungdomarna som är anställda hos oss.  Vi vill också jobba för att insatser ska göras året om och med det nå bättre kontinuitet.