FORSKNINGSHÖRNET

Frekvensen bland skjutningar i storstadsområdena

Brott återfinns koncentrerat i såväl tid som rum, detta kan illustreras med konceptet “near-repeat”. “Near-repeat” är ett koncept som pekar på att brott ofta återföljs av ett annat brott i närheten. Målet med den här studien är att beskriva frekvensen bland skjutningar, analysera mönstren av så kallade “near-repeat”skjutningar, och till sist validera en “near-repeat” beräknare i Stockholm, Göteborg och Malmö. Datan som använts för studien är insamlad från 2011-2015 av polisen i de tre städerna. Totalt har 948 skjutningar rapporterats, 378 av dessa orsakade minst en fysisk skada eller dödsfall (40%). Mönster i form av “Near-repeat” hittades med en signifikant ökad risk för nya skjutningar i alla städer, men dock var den svagare i Göteborg.

För att läsa artikeln (på engelska) klicka här

Är du nyfiken på vad Manne Gerell mer gör så kan du läsa hans blogg