FORSKNINGSHÖRNET

Teknikens påverkan på användningen av offentliga platser och brottsprevention

Seminariets syfte var att reflektera över den nya teknologins potentiella inverkan på vår användning av den offentliga miljö samt på brottsmöjligheter och brottsförebyggande. Föreläsare från Sverige, Storbritannien, USA, Belgium och Australia gav utmärkta exempel på det. Många i publiken pekade också på att tekniken kan skapa ett antal möjligheter men också nya utmaningar. Läs gärna lärdomar från det internationella seminarietEyes & apps on the streets: From natural surveillance to crime sousveillance: An international seminar on social control in the digital era” som pågick den 8:de september 2017.  Ni kan ta del av materialet via länkarna till videos och powerpointbilder

Dr. Elizabeth Groff, Pensylvania University talade om polisarbete med kroppsburna kameror

Ett viktigt tema i seminariet var ’crowdsourced data’ i stadsplanering och brottsprevention. ‘Crowdsourcing’, en portmanteau av ‘crowd’ och ‘outsourcing’ som representerar ett sätt att samla in information i stor skala. Crowdsourced data produceras av ett stort antal individer som bidrar med innehåll till ett centralt förvar, där Wikipedia, är ett bra exempel. Enligt Dr Reka Solymosi, har ’crowdsourcing’ också fått uppmärksamheten av forskarna eftersom det kan ses som ett sätt att samla in data med hjälp av allmänheten. Hon samlade in data om närvaro av skickliga väktare (”guardians”) genom att använda webbplatsen ”Fixa min gata” (i Storbritannien ’Fix my street’) där medborgarna kan rapportera olika former av störningar och andra klagomål till kommunen eller andra aktörer. Genom att undersöka mer än 55 000 inlägg på webbplatsen identifierade Dr Solymosi bland annat att majoriteten av de rapporterade incidenterna var gjorda av en liten mängd personer som hon kallade ”superdeltagare”.

”Fix my street” finns även i Sverige (både som webb- och app). Utgångspunkten är att kommunen och andra aktörer behöver vara öppna och tillgängliga för dialog med medborgare via flera olika kanaler utifrån medborgares önskemål och förväntningar. FixaMinGata.se är en sådan kanal som kommuner kan erbjuda för både kommuninvånare och besökare. FixaMinGata.se är en nationell e-tjänst för att felanmälan i stadsmiljön, tex. hål i gatan, trasig gatubelysning eller nedskräpning. I Sverige har vi haft flera andra plattformar (ett flertal webb- och appbaserade kommunikationsplattformar skräddarsydda för olika branscher och ändamål) som möjliggör dessa nya sätt att arbeta med brottsprevention och trygghet. De flesta kommersialiseras med olika funktioner för olika behov och har blivit en del av den lokala samverkan (se till exempel, för grannsamverkan Tryggve och Coyards). Dessa tjänster kan användas av Polisen/räddningstjänsten för att informera om efterlysningar, varningar, upplysningar och olyckor. Polisen, räddningstjänsten, kommuner och andra behöriga organisationer kan genom speciellt framtagna funktioner effektivt kommunicera till allmänheten i ett utvalt geografiskt område. Andra plattformar kan även ge stöd för kunskapsbaserad brottsförebyggande analys och trygghetsfrämjande arbete (se till exempel, EMBRACE).

De flesta som deltog i seminaret tycker att lyssna på intressanta föreläsare var det mest positiva. Från de som svarade på deltagarenkäten var 95 procent nöjda eller mycket nöjda med seminarium. Här är några kommentarer:

Alla föreläsare var mkt bra!

Reka Solymosi – her research methods are very interesting and inspiring.

Danielle M. Reynald var bra. Hon berättade om något konkret och effekter av det.

Som svar på frågan: Vad skulle kunna varit bättre med seminariet? Tyckte flera att programmet var lite för långt, möjligen kunde en föreläsning mindre vara bra. Några föreslog två dagars program, och därigenom mer tid för diskussion – vi ska ta hänsyn till dessa förslag inför nästa års seminarium. Stort tack till alla deltagarna! Läs sammanfattning här.