FORSKNINGSHÖRNET

Vilken effekt har överlappande ”hot spots” på polisarbete?

Kan vi använda kartor som visar koncentration av brott för preventivt arbete? Svaret är ja, men vi måste vara medvetna om den specifika geografin för varje brott även om dessa ”hot spots” överlappar varandra. I en nyligen gjord studie i Philadelphia, USA, änvendes flera tekniker för att identifiera ”hot spots” för 11 olika typer av brott. Resultatet från studien väcker frågor kring hur resurseffektiv ”hot spot-policing” är för att adressera alla olika typer av brott. Polisens ledning behöver, i sin strategiska planering för att nå organisationella mål, ta hänsyn till i vilken utsträckning ”hot spots” överlapp inom deras ansvarsområde skall inkluderas. Om polisenheterna planerar att använda ”hot spots” i sitt polisiära arbete för alla brottstyper så behöver många lokala brottsrättsliga system bidra med resurser. Med andra ord, och som alltid är fallet, behöver vi vara brottsspecifika, tidsspecifika, rumsspecifika och identifiera specifik context/sammanhang – men hantera brottsproblematiken gemensamt även utanför vårt eget ansvarsområde. För mer detaljer läs den kompletta artikeln här

Haberman, C. P. (2017) Overlapping Hot Spots?. Criminology & Public Policy, 16: 633–660.