FORSKNINGSHÖRNET

Äldres säkerhet och trygghet i Sverige

Att halka och snubbla är orsaker till mer än hälften av fallolyckorna bland äldre i Sverige, och är mer typiskt i de norra länen än i andra delar av landet. Mobiliteten hos den äldre befolkningen påverkas av  deras  upplevda  säkerhet  i  inomhus-  och  utomhusmiljöer visar Roya Bamzar i sin doktorsavhandling  som presenteras på KTH i Juni.  Särskilda  egenskaper  i lägenhetens planarkitektur, inredning och möblering identifieras som potentiella orsaker till äldres fall och en risk för deras säkerhet.

I avhandligen betraktas ’säkerhet’ som ett flerdimensionellt koncept som bland annat innebär risk för fall men också deras risk för att vara ett brottsoffer samt deras egna uppfattningen av trygghet.

Studien visar att äldres uppfattning av trygghet visar på så kallad ”distance decay” från deras hem. Det betyder att den uppfattade tryggheten är högst närmast hemmet och minskar när avståndet från hemmet ökar. Många tror att de flesta äldre går mindre eftersom de är rädda men det finns indikationer i en av Bamzars studier  att vissa äldre grupper tar omvägar och går längre sträckor eftersom de är rädda för vissa ställen i deras grannskap. Studien använder en uppsättning kvalitativa och kvantitativa metoder för att fånga upp fenomen, trender, mönster och ramverk som stöder analysen och identifierar konsekvenserna av resultaten för både forskning och praktik.

Är du intresserad? Du kan läsa avhandlingen i fulltext här:

Ensuring elderly mobility: environmental and safety issues

Kontakt: Roya Bamzar