FORSKNINGSHÖRNET

Vad är fältarbetets protokoll (FP) för något?

Fältarbetets protokoll (FP) består av olika typer av checklistor eller formulär som används för att systematiskt samla in och kategorisera information om miljön i ett bostadsområde, en byggnad eller en offentlig miljö som en park.

I denna artikel rapporteras om erfarenheterna av användning av FP som metod för att inspektera stadsmiljön och trygghet. Genom att använda giltighets-, tillförlitlighets- och generaliserbarhetskriterier bedömde författaren hur bra detta verktyg fungerade för att samla in data i tunnelbanestationer, parker och köpcentrum. Artikeln sammanfattar mer än 10 år av forskning på detta område i Sverige och Litauen, där olika observatörer använder liknande FP. Dessa protokoll varierade i hur de tillämpas på fältet, från välstrukturerade checklistor i tunnelbanestationer, till en lös guide som användes vid trygghetsvandringar i parker.

Denna artikel visar på hur data som samlas in med dessa verktyg kan bidra till att belysa kopplingarna mellan trygghet och stadsmiljö på ett systematiskt sätt. Detta gäller även användningen av protokoll för att visa förhållandet mellan miljö och säkerhet.

Vill du läsa mer om FP? Ladda ner artikeln här:

CECCATO, V. 2019. Fieldwork protocol as a safety inventory tool in public places. Criminal Justice Studies, 1-24.