FORSKNINGSHÖRNET

Gatutyp påverkar inbrott

En grupp av forskare i England testade rollen som gatunätverket spelar i utformingen av den rumsliga utbredningen av brott och, till skillnad från tidigare forskning lyckades man ta reda ut hur förövarens medvetenhet om möjligheter till brott och tillgång till lokal social kontroll påverkas av detta.

Med en speciell modell använde de data över bostadsinbrott(459 förekomster)  för att bygga en modell för förövarens rumsliga beslutsfattande på nivån gatusegment. En ny teori för grafer har utvecklats för att bedöma förövarens medvetenhet om gatusegment och uppskatta nivåer av förmyndarskap, med skillnad given till lokalt och icke lokalt förmyndarskap för social kontroll.

Resultaten visar att “offender familiarity and effort were significant predictors of residential burglary location choices” d.v.s, förövarens lokala kännedom och ansträngning var signifikanta indikatorer för valen gällande platser för bostadsinbrott. De fann också att icke-lokal (lokal) gångtrafik var associerad med en ökning (minskning) i risk för bostadsinbrott. För mer detaljer kring den här forskningen, se referens till artikel publicerad i Criminology nedan.

Frith, M. J., Johnson, S. D. and Fry, H. M. (2017) Role of the street network in burglar’s spatial decision-making. Criminology. doi:10.1111/1745-9125.12133